Eco Innovation AB

Bärbar vattenrening, Giftfri ogräsbekämpning eller Körskademinskare i skogen? Vilken blir bästa svenska miljönyhet i maj?

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2011 23:34 CEST

Bärbar vattenrening, Giftfri ogräsbekämpning eller Körskademinskare i skogen? Vilken  blir bästa svenska miljönyhet i maj? Eco Innovation AB har nominerat tre härliga nyheter för webröstning.   

Eco Innovation AB från Jönköping ordnar webröstningen för att intressera och glädja människor för nya bra miljölösningar. VD, Erik Sandström kommenterar: - "Det ska bli roligt med en omröstning med bara naturnära innovationer.

Vatten är det största problemet i krissituationer. Kan vattnet renas på plats minskas risken för personal, driftkostnader minskar och miljöpåverkan minskar avsevärt. Gävles Solarwave har lyckats utveckla, en bärbar soldriven vattenrenare.

Fler och fler önskar ett hållbart jordbruk med metoder som inte skadar näringsrika och mullhaltiga jordar. Blekingska Ogrässkäraren Combcut kammar och klipper för ett herbicidfritt jordbruk. Den skär tisteln nere i grödan och drar nytta av grödans konkurrens effekt.

Dalslands Skördare T-Bear från Green Wood Logistics är en miljöinnovation för skogen. Den ska minska markskadorna, men har också andra speciallösningar. Den är lätt pga mycket aluminium. Tyngdpunkten kan förändras med variabel spårvidd på de främre hjulen och genom styrning av de bakre dubbelhjulen.

Omröstningen stänger söndag 12:e juni kl. 16.00.

Länk till webröstningen: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoonyhet-maj-2011

Eco Innovation: Tel: 070-2994762, epost: evolveu@gmail.com

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://evolveu@bloggsida.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: evolveu@gmail.com

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping