Vision Häst Värmdö

Bäst med häst - bäst i valet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 20:39 CEST

Den 23 augusti deltog alla partiledare i skärgårdskommunen Värmdö i en ledarskapskurs med häst. Nätverket Vision Häst Värmdö anser att hästen är en mycket bra katalysator då den alltid är hundra procent ärlig och svarar endast om ledaren är tydlig.

En jury bedömde vilken partiledare som lyckades bäst, dvs var tydligast och fick hästen att följa. Bäst lyckades Miljöpartiets Yvonne Blombäck. Yvonne korades därmed som den tydligaste partiledaren i Värmdö.

Och hur gick det i valet?

Miljöpartiet var det parti i Värmdö som ökade mest. I valet 2006 fick de 6,06% och i årets val fick de hela 9,01% och ökade med två mandat, från tre till fem.

Således – kan du leda en häst kan du leda dina väljare.

– Jag anser att ledarskap handlar om glädje, tydlighet och lyhördhet. Mötet med hästen under ledarskapsutmaningen gav fin respons. Miljöpartiet de grönas tydliga och konsekventa politik i Värmdö var tillsammans med ledarskapet delar som stärkt vår grupp vilket bidrog till ett fantastiskt valresultat, säger Yvonne Blombäck.

Vad anser du att hästen kan bidra med i samhället?

– Hästen bidrar med mycket värdefullt för både människor och naturen i Värmdö:
Ökad friskvård dels för att ridsport är en bra motion dels för att kontakten mellan djur och människor ökar välbefinnandet och läker exempelvis sorg.
Hästens betande ger bibehållet och stärkt kulturlandskap samt biologisk mångfald.
Stallverksamheten lockar många unga, främst flickor, och fungerar som fritidsgårdar där olika åldrar umgås. Vuxna och äldre ungdomar fungerar som goda förebilder och stärker självkänslan hos yngre. Människor med olika funktionsnedsättningar eller emotionella störningar kan genom kontakt med hästar stärkas, träna och rehabiliteras, avslutar Yvonne Blombäck.

Vad vill de politiska partierna med hästnäringen?

Vid den politikerhearing om hästnäringen som följde några veckor senare gav samtliga partier mycket positiva besked.

Genusperspektivet, att tjejer får lika mycket som killar när det kommer fördelning av medel särskilt vad gäller investeringar i anläggningar betonade flera av partierna.

Samtliga partier var eniga om att ridvägar är viktiga. Det ska finnas fungerande, vackra och underhållna ridvägar och de sa sig vara beredda att arbeta för att sådana ska komma till.

Samtliga partier kom överens om att i en partsammansatt grupp sätta sig ner under hösten för att göra en plan kring hur vi konkret ska göra Värmdö ännu bättre för hästar och ridning, bl. a. möjligheterna till ett hästcenter, Stockholm Filippa Park.

Bildtext

Yvonne Blombäck fick den stora hästen Arcus at följa henne. Foto Lotta Johansson

(Yvonne Blombäck (mp) o Artic porträtt.jpg)

-----------------------

För mer information Eva Bergström, Vision Häst Värmdö, 070-716 27 17

info@visionhastvarmdo.se, www.visionhastvarmdo.se

Vision Häst Värmdö är ett ideellt nätverk som ingår i Värmdö Föreningsråd - Rådet för lokal utveckling. Vi arbetar för att lyfta hästens närvaro i samhället, genom att visa på allt hästen kan erbjuda, men också vad den behöver.