Landstinget i Jönköpings län

Bäst på att hjälpa rökare att sluta

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 15:40 CEST

Landstinget i Jönköpings län är bäst i landet på tobaksavvänjning.

Det visar undersökningen Tobaksfritt Landsting 2005, som Statens folkhälsoinstitut nyligen redovisat till regeringen.

Tobaksuppdraget
I september 2002 fick Folkhälsoinstitutet regeringens uppdrag att i samarbete med kommuner och landsting under tre år prioritera att förebygga tobaksbruk. Regeringen sköt till 60 miljoner kronor – och nu har alltså Statens folkhälsoinstitut redovisat resultatet av den största satsningen någonsin för att förebygga tobaksbruk.


Kommit längst

Landstinget Västernorrland har för ”tobaksuppdragets” räkning undersökt hur landstingen klarat utmaningen:
Generellt har arbetet med tobaksfrågan blivit betydligt bättre de senaste åren och i dag erbjuds många fler stödpersoner som kan hjälpa rökare och snusare att sluta.

Rapporten visar att Landstinget i Jönköpings län har kommit längst i tobaksarbetet, följt av Landstinget Jämtland.

Varför har Landstinget lyckats så bra?

– Det beror på bredden i vårt arbete, förklarar Landstingets folkhälsodirektör Marianne Tollin. Vi arbetar utifrån länets tobakspolitiska program för att färre ska börja röka eller snusa, att färre blir passiva rökare och att fler slutar att röka eller snusa – och förblir tobaksfria! Eftersom vi redan var inne på samma spår var det inte svårt för vårt landsting att nappa på Folkhälsoinstitutets erbjudande om pengar till mer systematiskt arbete med tobaksavvänjning för både Landstingets personal och för allmänheten och för rökfria lokaler.

Landsomfattande satsning

De 60 miljoner kronor har bland annat använts för att utbilda 5 000 nyckelpersoner i landet, 19 samarbetsprojekt för att hitta nya metoder för att få fler att sluta röka och snusa och till särskilda resurspersoner i landstingen som framförallt arbetat för att öka tobaksavvänjningen på vårdcentralerna.

För mycket rök bland unga

Även om tobaksfrågan lyfts fram, finns mycket mer att göra. Alltför många landsting prioriterar inte arbetet mot tobak och många skolor har inte ens en rökpolicy, konstaterar Folkhälsoinstitutet i sin rapport. Förbudet att sälja tobak till barn under 18 år och rökning på skolgårdarna efterlevs exempelvis i allmänhet mycket dåligt.

Kan Landstinget hjälpa skolorna?

– Landstinget har kommit överens om det tobakspolitiska programmet tillsammans med kommunerna, säger Marianne Tollin. Därför har det varit lätt för oss att genom kommunernas folkhälsoråd, där Landstinget ingår, lyfta fram frågor om bland annat ungdomars tobaksvanor och rökning på skolgårdar. Men vi ser att det finns stora problem på sina håll och att kommunerna inte riktigt mäktat med att lösa dem.

Höga mål mot rökning

Rökningen är fortfarande den enskilt största riskfaktorn för sjukdom, lidande och förtida död i Sverige och kostar samhället 26 miljarder kronor varje år.

Riksdagen har satt höga mål, bland annat ska andelen ungdomar som börjar röka och snusa samt andelen rökare i de grupper som röker mest halveras på tio år.

Mer information

Folkhälsodirektör Marianne Tollin, 036-32 42 01

Maria Carlzon, tobaksavvänjare och resursperson 036- 32 20 01 och 32 19 88

Folkhälsoplanerarna Mattias Jonsson, 0370-69 81 42, och Ulla Lindström, 036-32 42 05

Övrig information om rapporten:

Folkhälsoinstitutet
http://www.fhi.se/