Swedbank

Bästa årsredovisningen: Specialfastigheter - specialist också på årsredovisningar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 10:47 CEST

Efter kamp ända in till mållinjen tog Specialfastigheter Sverige AB, Linköping, hem första pris i tävlingen Bästa årsredovisning för småföretag. Tävlingsdeltagarna får ha mellan en och högst 250 anställda och inte vara noterade på Stockholmsbörsens A- eller O-lista. Företagsformen kan vara aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening.

Bland årets 34 godkända tävlingsdeltagare fick Specialfastigheter priset med följande jurymotivering.

"Utifrån en verksamhet, som innebär förvaltning av fastigheter för speciella ändamål (bland annat inom kriminalvården, polisen och försvaret) har bolaget åstadkommit en mycket intresseväckande, vederhäftig och innehållsrik årsredovisning."

Till finalomgången gick också Agria Djurförsäkring, Stockholm, Carmen Systems AB, Göteborg, Gullers Grupp AB, Stockholm, Locum AB, Stockholm och Morphic Technologies AB, Göteborg.

Av dessa beslöt juryn enhälligt att tilldela Carmen Systems ett hedersomnämnande för "En klar och instruktiv årsredovisning om en teknisk avancerad verksamhet inom flyg- och järnvägskommunikation".

Tävlingen för nionde året
Tävlingen, som i år genomfördes för nionde året, arrangeras av Svenska Dagbladet, FöreningsSparbanken, Svensk Industriförening och EkonomiInformatörerna.

– Det är påtagligt att standarden på årsredovisningarna fortsätter att öka. Inte minst visar många företag en större öppenhet, exempelvis ifråga om riskhantering och mindre bekväm information som tvister, säger Lars H Eriksson och Sture Lundén, EkonomiInformatörerna, initiativtagare till tävlingen. "Mjuka" områden som kvalitetsarbete, miljö, personalutveckling och jämställdhet betonas alltmer. Likaså är VD:s och styrelsens ekonomiska villkor genomgående numera mycket bra redovisade.

– FöreningsSparbanken har ca 250 000 småföretagskunder och för oss är det viktigt att stödja och stimulera proffesionalismen inom redovisningsområdet, säger Marie Halling, chef FöretagsMarknad i FöreningsSparbanken.

– Svensk Industriförening är ny medarrangör från och med i år. För oss innebär tävlingen ett viktigt tillfälle att visa betydelsen av en bra årsredovisning även för de mindre företagen. Bland årets tävlingsbidrag finns flera exempel som lyfter fram företagen både ekonomiskt och verksamhetsmässigt i en form som är intressant för omvärlden och står sig långt efter bolagsstämman.

Prisutdelningen äger rum 25 oktober i Stockholm i samband med FöreningsSparbankens konjunkturdag.

Specialitet – statliga fastigheter

Specialfastigheter Sverige AB är ett statligt bolag med uppgift att äga och förvalta specialfastigheter för offentliga myndigheter. Största hyresgästerna är Kriminalvårdsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Räddningsverket, statliga specialskolor samt Statens institutionsstyrelse (SIS). Bolaget, som har huvudkontoret ligger i Linköping, har ca 100 anställda och omsätter drygt 1 miljard kronor.

Juryn

Juryn, vars beslut är utan appell, bestod i år av Leif Petersen, Svenska Dagbladet, Claes Fagerström, FöreningsSparbanken, Lennart Uhlmann, Svensk Industriförening samt Lars H Eriksson och Sture Lundén, EkonomiInformatörerna.

Ytterligare information:
EkonomiInformatörerna: Lars H Eriksson, tel. 08-20 20 03 och Sture Lundén, tel. 070-631 82 25; VD Curt Bylund, Specialfastigheter Sverige, tel. 016-24 92 00, ekonomichef Hans Hahn, Specialistfastigheter Sverige. tel. 013-24 92 00