FMV

Bästa arbetsmiljön finns på FMV

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:14 CEST

 FMV tog hem förstaplatsen i Arbetsvillkorsindex 2008, tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Båda fick 155 av 180 möjliga.

-Det här är väldigt roligt. Det visar att det arbete vi gör för att skapa en attraktiv arbetsplats är på rätt väg, säger Lars Åke Johansson, stf HR-chef vid FMV.

Nio nyckeltal utgör grunden för den jämförelse som Nyckeltalsinstitutet gör varje år. Runt 200 företag och myndigheter rapporterar in sina siffror och får ett på det sättet en möjlighet att jämföra sig med andra arbetsplatser.

Förutom att FMV hamnade i topp vad det gäller arbetsvillkoren generellt tog FMV också hem priset för bästa förbättring av arbetsvillkoren jämfört med året innan. FMV låg bra till i 2006-års mätning men sjönk sedan tillbaka året efter då FMV bland annat organiserade om och hade planerade personalavgångar i samband med ett omställningsarbete.

-Att vi får så stor ökning beror naturligtvis på de här omständigheterna, men det visar också, tycker jag, att vi gjort rätt saker. Då tänker jag på de satsningar vi gjort på till exempel kompetensutveckling och åtgärder för ökad jämställdhet, som har gett fler kvinnor på chefsbefattningar, säger Lars Åke.


Nyckeltalen som jämförs är:
•Anställningstrygghet - andel tillsvidareanställda av totalt antal anställda.
•Arbetsersättning - personalkostnad per arbetad timme.
•Jämställdhet - andel chefer som är kvinnor i relation till andelen anställda som är kvinnor.
•Kompetensutveckling - tid för utbildning av totalt arbetad tid.
•Arbetsbelastning - övertid i procent av arbetad tid.
•Arbetsmiljö - korttidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid.
•Personalansvar - antal anställda per chef.
•Rehabiliteringsbehov - långtidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid.
•Turbulens - antal avgångar i procent av antal tillsvidareanställda.