Region.Västerbotten

​Bästa bredbandet finns i Västerbotten- igen!

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2015 09:46 CET

Västerbotten har bäst bredband i landet. 77 procent av befolkningen har tillgång till 100 Mbit/s jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 57 procent. Av de tio kommuner med störst andel invånare med minst 100 Mbit/s ligger tre i Västerbotten – Skellefteå, Umeå och Vännäs. Det visar PTS årliga rapport Bredbandskartläggning 2014.

– Det är glädjande att Västerbotten är i topp igen, bäst i Sverige, då det gäller tillgång till 100 Mbit/s och att vårt arbete genom AC-Net fortsätter att göra vinningar på bredbandsområdet. Vårt mål är ju att ha världens bästa bredband, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

77 procent av befolkningen i Västerbotten hade 2014 tillgång till 100 Mbit/s. En ökning med drygt 3 procent jämfört med året innan. Riksgenomsnittet ligger på 57 procent. Men även om Västerbotten fortsätter att toppar länslistan och tre kommuner återfinns bland de tio bästa i landet så är fördelningen inom länet ojämn. Några kommuner har halkat efter då gäller tillgång till bredband med hög kapacitet.

Ökat krav på snabbare uppkoppling

– Västerbotten var väldigt tidiga med bredbandsutbyggnaden. De ortsammanbindande stomnäten och de flesta anslutnings- och accessnäten byggdes med optisk fiber. En del kommuner valde dock att använda befintliga tekniker och nät som exempelvis kabel-tv som accessnät. Alltså en annan teknik för den sista biten ut till hushållen, i till exempel kvarter och villaområden i tätorten. Anledningen var att de krav som ställdes då uppfylldes av den valda tekniken och kommunerna kunde nyttja befintlig infrastruktur, förklarar Magnus Rudehäll, IT-strateg på Region Västerbotten.

– Men när behoven på snabbare uppkoppling har ökat har denna teknik i access- och spridningsnäten inte hängt med. Med de stödstrukturer för bredbandsutbyggnaden som funnits under senare år har det varit svårt att få stöd för åtgärder i tätorter men lättare på landsbygden. Vilket är en paradox för dessa kommuner. Men det är något som vi håller på att se över och försöker hitta lösningar för genom bland annat AC-Net, fortsätter Magnus Rudehäll.

Här finns Post-och Telestyrelsens rapport att ladda ned: http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2015/Bredbandsutbyggnad-pa-landsbygd-tar-fart/

10-topp kommuner Sverige Solna 97,2 procent
Sundbyberg 95,2 procent
Stockholm 91,9 procent
Umeå 84,6 procent Skellefteå 81,9 procent Vännäs 80,5 procent
Lidingö 80,4 procent
Täby 80 procent
Nacka 79,9 procent Köping 79,6 procent

Kommunlista Västerbotten 

Umeå 84 procent
Skellefteå 81 procent
Vännäs 79 procent
Lycksele 76 procent
Malå 74 procent
Vindeln 68 procent
Norsjö 65 procent
Nordmaling 56 procent
Storuman 55 procent
Åsele 51 procent
Bjurholm 50 procent
Robertsfors 50 procent
Sorsele 44 procent
Vilhelmina 32 procent
Dorotea 23 procent

Länslista Sverige

Västerbotten 77 procent
Stockholm 76 procent
Örebro 64 procent
Västmanland 62 procent
Östergötland 58 procent

Medel för samtliga län 57 procent
Norrbotten 57 procent
Uppsala 56 procent
Södermanland 54 procent
Gotland 52 procent
Västernorrland 52 procent
Västra Götaland 52 proent
Gävleborg 51 procent
Skåne 51 procent
Kronoberg 48 procent
Jämtland 45 procent
Jönköping 44 procent
Värmland 42 procent
Blekinge 40 procent
Halland 39 procent
Dalarna 36 procent
Kalmar 35 procent

För mer information:

Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten, 070 - 608 48 88
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, 070-397 68 84

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/