Aktiebolaget Åkerikonsult

Bästa examensarbete om godstransport

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:09 CEST

Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete om godstransporter på väg 2010 är avgjord. Det blev Malin Linger och Erik Allenström vid Chalmers tekniska högskola som får priset 10 000 kr för uppsatsen ” Introducing Lean in Motor Carrier Firms through Continuous Improvements”.

Malin Linger och Erik Allenström mottog sitt pris av infrastrukturminister Åsa Torstensson under Transportveckan med Lastbil 2010 på Elmia i Jönköping.

Den fråga som uppsatsen undersöker är om ständigt förbättringsarbete enligt Kaizen-metoden, baserad på Lean-filosofin, kan användas inom åkerinäringen för att på så sätt minska resursslöseri och öka värdet för kunden.

-- Uppsatsens resultat och tankar kan inspirera till utveckling av bland annat miljöarbetet inom åkerinäringen och samtidigt möjliggöra ökad lönsamhet i företagen säger Mikael Nilsson, juryordförande och tillika ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Juryn motiverar det vinnande förslaget så här:

Linger och Allenströms examensarbete belyser på ett föredömligt sätt hur en traditionell och praktisk bransch kan utvecklas med hjälp av ett teoretiskt koncept sprunget ur verklighetsbaserade produktionsfilosofier. Såväl akademiskt som praktiskt kunnigt bygger författarna upp en trovärdig argumentation för att åkerier kan bli mer långsiktigt framgångsrika med hjälp av lean-filosofin. Processer bli ett ledord för hur transportföretagen skall kunna utveckla sig själva mot högre mål och bättre lönsamhet.

Mer info: http://www.akeri.se/sveriges-akeriforetag/aktuellt/basta-examensarbete-om-godstransport

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.