Aktiebolaget Åkerikonsult

Bästa examensarbete om godstransport på väg!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 14:00 CET

Sveriges Åkeriföretag utlyser en pristävling om bästa examensuppsats om godstransport på väg. Prissumman är 10 000 kr och utdelas till bästa uppsats på kandidat- eller mastersnivå som godkänts under det senaste året vid svenska högskolor och universitet.

Uppsatsen ska behandla ”godstransport på väg” och gärna innehålla något med bäring på åkeriföretag. Inom området finns en mängd olika aspekter att belysa. Det finns möjligheter för såväl ekonomer, socialvetare, tekniker, socialvetare som samhällsplanerare att hitta intressanta ämnen.

Uppsatsen skickas in till Sveriges Åkeriföretag före den 1 juli 2010. Arbetet ska vara utfört under 2009 och/eller vårterminen 2010 samt vara godkänt av den institution för vilken uppsatsen skrivits.

Förra året gick priset till David Fridner vid institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet som fick priset för uppsatsen ”Grönt med personalen”. Den fråga som uppsatsen behandlade var huruvida det finns ett internt värde av miljöarbetet för det företag som uppsatsen fokuserade på.

-- Vi fick ta del av 14 nominerade examensarbeten 2009 som alla höll en ambitiös nivå. Vi ser med stor förväntan fram emot att ta del av årets nomineringar, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Juryn består av Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson och Rikard Engström, Ph D inom Logistik och Transportekonomi samt Hans Engström, informationsansvarig, Sveriges Åkeriföretag.

Åkerinäringen utför huvudsakligen transporter åt kunder som oftast är andra företag. Idag finns cirka 10 000 åkeriföretag inom näringens olika delbranscher.

Vägtransporter är inflätade i stort sett all annan verksamhet. Vad du än kommer i kontakt med så har det antagligen körts på lastbil. Alltifrån morgontidningen och alla frukosttillbehör till inredningen i ditt hem. Allt går med lastbil under någon del av produktionsprocessen eller vid distribution till handeln.

Bygg- och anläggningstransporter är en verksamhet som klart dominerar. Många företag är sysselsatta inom fjärrtrafik, som omfattar inrikes linjetrafik och internationella transporter. Närdistribution som omfattar styckegodstransporter, budförsändelser, post och småpaket, är också en vanlig verksamhet. Bland övriga transporter finns transport av bilar, bilbärgning, maskin- och tungtransporter samt bohags- och kontorsflyttningar.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.