Socialdemokraterna i Linköping

Bästa lärarna ska möta största utmaningarna

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 07:30 CEST

Den största utmaningen i Linköpings skolor är att skillnaderna i kunskapsresultat ökar. Allt fler går ut nian utan behörighet, en trend som ytterligare förstärktes i våras. Socialdemokraterna vill fokusera på att bryta den utvecklingen. De reformer som sker på skolans område måste användas i det syftet. Förstelärarreformen är en stor reform som det satsas stora resurser på. Socialdemokraterna anser att den reformen ska användas för att minska spridningen och föreslår förstelärare med särskilt ansvar att vända resultaten hos de elever som riskerar att inte nå målen. 

Hittills har 187 förstelärare inrättats i Linköpings kommun. Därtill tillkommer ca 70 nya tjänster fram till dess att reformen är genomförd. Målet är att var sjätte lärare ska vara förstelärare.

- Vi behöver utveckla pedagogiska metoder för att kunna se till att alla elever uppnår målen. Vi får inte tappa en enda elev, vårt mål är att alla ska komma in på gymnasiet. Min uppfattning är därför att huvuddelen av kommande förstelärare ska inriktas mot att utveckla pedagogik som fokuserar på att jämna ut kunskapsresultaten, säger Jakob Björneke.


För mer information, kontakta:

Jakob Björneke, kommunalråd (s) i opposition
070-243 81 45


Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping