Plan

Bästa logistikexjobb utfört under 2011

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 12:15 CET

Logistikföreningen PLANs tävling om årets examensarbete eller uppsats inom logistik utfört under 2011 är nu avgjord. Denna gång kom det in 16 exjobb från KTH i norr till Lund i söder. Som vanligt höll flertalet arbeten hög klass och PLANs jury hade ett tufft utvärde­rings­arbete. Vi vill nu tillkännage årets pristagare.

Vinnare

Gustaf Lilja och Malin Karlsson för arbetet Can Scania be stronger than steel? utfört vid Lunds universitet. 

Motivering

Gustaf Lilja och Malin Karlsson tilldelas Logistikföreningen PLANs pris för 2011 års examensarbete inom logistik för sitt arbete Can Scania be stronger than steel?

Arbetet är utfört på Scanias inköpsavdelning och behandlar inköp uppströms i försörjningskedjan. Det ger en analys av ett område som kommer att allt mer hamna i fokus på grund av pressade marginaler och hårdare konkurrens. Examensarbetet är mycket väl genomarbetat och har en teknisk nivå som är mycket hög och är snyggt och prydligt. Metoden är mycket passande för studien och utmärkt beskriven. Teorivalet passar bra för studieområdet. Den omfattande empirin baseras på flera andra företag än uppdragsgivaren vilket ger bredare insikter.

Författarnas modellutveckling är förtjänstfull och kreativ. Författarnas slutsatser är intressanta och visar på svårigheterna att finna helt relevanta teorier för bedömningar av hur man hanterar kontakter med underleverantörer. Författarnas slutsats att de problem man undersökt även finns i andra typer av företag och att dessa måste lösas företagsanpassat är mycket relevant. Dessutom är relationer mellan de inblandade parterna av yttersta vikt.

PLANs jury tilldelar prissumman 10 000 kr till Gustaf och Malin.

 

Juryns beslut kan, i vanlig ordning, inte överklagas.

 

Enligt uppdrag 

Helena Forslund och Oskar Jellbo

Logistikföreningen PLAN

 

Ex-jobbet finns nu publicerat på PLANs hemsida - www.plan.se