Eco Innovation AB

Bästa miljönyhet i januari blev att Peepooples Peepoo-bag (bajspåse) utsetts till Top 10 Business Ideas 2010

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2010 22:35 CET

Peepooples Peepoo-toalett har valts till ”Top 10 Business ideas 2010″ av Springwise.com. Det är ett oberoende internationellt innovationsnätverk. Nätröstningen hos Miljöinnovation och EU valde det till bästa miljönyhet i januari. Peepoo är självsanerande och biologiskt nedbrytbar. Billerud utmärker sig åter på miljösidan och är med och tar fram den första storskaliga produktionsanläggningen.

"Nomineringen till ”Top 10 Business ideas 2010” innebär att många människor tror på Peepoo som idé och innovationsföretag. Det är underbart att få en bekräftelse internationellt på att Peepoo är en innovativ och hållbar lösning på ett gigantiskt världsproblem." Vi har ett mycket spännande år framför oss! säger Camilla Wirseen, Project Director Peepoople.

Erik Sandström, VD för Jönköpingsföretaget Eco Innovation säger: -"Vi vill påverka vår miljö med information om bra nyheter för miljön. Innovativa lösningar är enda möjligheten att klara mänsklighetens enorma utmaningar. De lönsamma sprids och förbättrar miljön oberoende av toppmöten. Den här innovationen kan verkligen få stor betydelse för många av jordens fattiga människor."

Hela 2,6 miljarder människor i världen saknar tillgång till en toalett. Varje år dör 1,8 miljoner människor till följd av diarrésjukdomar, varav 90 procent är barn under fem år. Slumområden världen över växer explosionsartat. I dag bor över 1 miljard människor i dessa extremt tätbefolkade områden där avsaknaden av sanitetslösningar får mycket allvarliga hälso- och miljömässiga konsekvenser.

Länk till vår presentation av Peepoople: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-januari-2

Länk om nyheten från Peepoople: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/peepoople100131 

Länk till beskrivning av Nätröstningen med konkurrenterna Snålbilen Baldos 15 mil/l och Opcon Poewrbox nyhet om inledande potential i Australien: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-januari

Vidare information: http://evolveu.bloggsida.se/

Eller direkt till Vd för Eco Innovation, Erik Sandström, tel 070-2994762 eller epost: evolveu@gmail.com

Eco Innovation AB är ett famlijeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder:

  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt. Närmast på programmet står tvådagarskurser om internationella EU-projekt för myndigheter i Jönköping 3-4 februari och i Örebro 10-11 februari.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://evolveu.bloggsida.se/

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: evolveu@gmail.com

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping