Moderaterna

Bästa möjliga sjukvård för våra svenska patienter

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:49 CEST

Europaparlamentariker
Charlotte Cederschiöld


- Det borde vara en självklarhet att svenska patienter ska få tillgång till den bästa tillgängliga vården inom rimlig tid. Det säger Charlotte Cederschiöld i samband med en debatt om det nya förslaget till direktiv om gränsöverskridande hälsotjänster i Europaparlamentet idag.

- Vi lagstiftar med patienternas bästa för ögonen, inte för att understödja den nationella protektionism som tyvärr genomsyrar debatten. Medlemsstaterna ska inte sätta upp byråkratiska hinder som försvårar för sjuka människor att få vård.

Frågan om huruvida medlemsstaterna ska få kräva förhandstillstånd av sina medborgare för att de ska få söka vård utomlands är hett omdiskuterad i Europaparlamentet.

- Här är min övertygelse stenhård: förhandstillstånd är ett hinder mot den fria rörligheten och ska bara få användas i absoluta undantagsfall. Istället bör medlemsstaterna fokusera all kraft och energi på att underlätta för sjuka människor. Det kan till exempel göras genom att upprätta ett nätverk mellan försäkringskassorna för betalning av patientutgifter. Det sista man ska behöva oroa sig för när man är sjuk är pengar.

För mer information, kontakta Charlotte Cederschiölds kontor på:
+32 495 70 29 63