Trollhättans stad

Bästa resultatet någonsin - 52 miljoner kronor och växande verksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:01 CET

Trollhättans Stad kan för tionde året i rad presentera ett positivt resultat. Bokslutet för 2006 i den kommunala verksamheten blev 52 miljoner kronor, 38 miljoner kronor bättre än budget. Avsättning har dessutom skett med 20 mkr för att möta framtida ökade pensionsutbetalningar.

– Resultatet innebär att våra uppsatta ekonomiska mål har uppnåtts med god marginal samtidigt som verksamheten vuxit i omfattning, bland annat i barnomsorgen, gymnasieskolan och omsorgen för funktionshindrade, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson.

Det goda resultatet beror främst på högre skatteintäkter och lägre räntor, men också på att nämnderna redovisar 25 miljoner kronor bättre än budget.

– Den kraftiga förbättringen av skatteintäkterna är främst genom att tillväxten och sysselsättningen i riket blev bättre än väntat. Skatteintäkter och stadsbidrag ökade med 130 miljoner kronor, vilket är drygt sex procent mer än föregående år, berättar ekonomichef Daniel Nilsson.

Ser man till Trollhättans Stads verksamhet så visar Arbetsmarknads och socialnämnden det största enskilda överskottet med 17, 1 miljoner kronor, följt av Omsorgsnämnden med 6,3 miljoner kronor.

– Mycket tillfredsställande att Arbetsmarknads- och socialnämnden kunnat sänka sina kostnader genom omstruktureringar av verksamheten. Dessutom är det mycket bra att Omsorgsnämnden nu kommit tillrätta med sina budgetproblem, fastslår Gert-Inge Andersson.

De närmaste åren väntar stora investeringar för Trollhättans Stad (bland annat Ungdomens Hus, Nya Kronogårdsskolan och Skatepark) vilket ställer krav på fortsatt gott resultat.

– Med de senaste tio årens resultat i ryggen står vi väl rustade för framtida investeringar, både när det gäller byggnader och pensionsskulder. Det känns verkligen kul att få företräda positiva medborgare och en organisation med duktiga medarbetare, konstaterar Gert-Inge Andersson.

För ytterligare information kontakta Gert-Inge Andersson, kommunstyrelsens ordförande, 0520-49 76 46.