Eco Innovation AB

Bästa svenska miljönyhet i februari blir Vågkraftspark, Böjd transparent bullerskärm eller Vertikal Vindkraftspark?

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2010 00:16 CET

Vågkraftspark, Böjd transparent Bullerskärm eller Vertikal Vindkraftspark? Vilken blir Sveriges bästa miljönyhet i februari? Eco Innovation publicerade 23 positiva miljönyheter i februari. En positiv nyhet om en miljöinnovation gläder med hopp om bra miljölösningar. Företaget har nominerat tre kandidater för webröstning:

1. Seabased har fått Energimyndighetens stöd till en vågkraftpark som blir världens största fullskaliga anläggning i sitt slag. Vågkraftsparken anläggs utanför Smögen förutsatt bland annat att miljöprövningen blir OK.

2. Hammerglass introducerar genomskinliga, okrossbara, böjda bullerskärmar. Dessa kastar tillbaka bullret i vägen eller på spåret. Där slås det sönder och försvinner.

3. Vertical wind m.fl. har fått Energimyndighetens stöd för en fullskalig demonstration av världens första Vindkraftspark byggd med vertikala vindkraftverk. Det byggs i Falkenberg i samarbete med bland annnat Falkenberg Energi.

Alla kan påverka resultatet genom att kommentera och rösta!  Nätröstningen avslutas söndag 7/3 kl. 21.00. Mer information på: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/bast1002

Vidare information: Erik Sandström, VD Eco Innovation AB

tel: 070-2994762

epost: evolveu@gmail.com

Eco Innovation AB är ett famlijeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder:

  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://evolveu.bloggsida.se/

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: evolveu@gmail.com

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköpi