Eco Innovation AB

Bästa svenska miljönyhet i oktober blev den första storskaliga tillämpningen av Arsizios metod för tredimensionell extrudering.

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2011 20:42 CET

Bästa svenska miljönyhet i oktober blev den första storskaliga tillämpningen av Arsizios metod för tredimensionell extrudering. Den vann Eco Innovations webröstning. Strängpressning eller strängsprutning är andra ord för extrudering. Metoden kan spara mycket material och energi vid produktion av bland annat Aluminum- och plastprodukter.

" Vi tycker att det är roligt att THULE´s utnyttjande av 3D-extrusionens positiva effekter för ökad vinst och minskning av investeringar, material- och energiåtgång vunnit webröstningen om bästa svenska miljönyhet i oktober. Thules pionjärinsats har minskat verktygsinvesteringen med 80% och halverat produktionskostnaden av en komponent i global produkt." Det säger Mark Jansson Kragh, VD för Göteborgsföretaget Arsizio & Markram AB.

"Segern i webröstningen var överlägsen. Det beror inte bara på innovationens stora miljöpotentail. Lika viktigt är att många av de röstande känner stor sympati för innovatören Mark Jansson Kraghs
mångåriga ansträngningar". Det kommenterar Erik Sandström för Eco Innovation AB som ordnade omröstningen.

Thule använder nu tredimensionell extrudering för de mönstrade profilerna som minskar ljudet i deras nya takräcke. Det halverar energiåtgången jämfört med formsprutning. Det är första steget mot betydande besparingar i material och energi vid använding av bla. plast, gummi, TPE och aluminium. TPE= Termo Plastisk Elastomer som finns tex. i handtaget på tandborsten, och trädgårdsredskap.

Innovationens potential gjorde att den vann den första tävlingen Miljöinnovation redan 1998. Den ger bland annat möjlighet att med avsevärt mindre mängd Aluminium uppnå oförändrad hållfasthet i olika produktionsdetaljer. Därmed sparas mycket energi och det går att framställa lättare fordon som kräver mindre energi under hela sin utnyttjandetid.

För bilder hänvisar vi till Mark Jansson Kragh, VD för Arsizio & Markram AB,  tel. 0761 04 21 43 epost: mark.jkragh@arsizio.se

Mer information i Eco Innovations vinnarpresentation: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/arsizio-basta-miljonyhet

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/basta-miljonyhet-oktober

Länk till Arsizios hemsida: http://www.arsizio.com/

Vidare information: Erik Sandström, VD Eco Innovation AB, tel 070-2994762, epost: info@ecoinnovation.se

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.
  • GRATIS självstudier om EU-bidrag främst för innovationer och miljö på sidan: http://eu-bidrag.org

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: info@ecoinnovation.se

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping