Aktiebolaget Åkerikonsult

Bästa uppsatsen om godstransport på väg!

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 08:00 CEST

För femte året i rad utlyser Sveriges Åkeriföretag pristävlingen om bästa uppsats om godstransport på väg. Prissumman är 10 000 kr och utdelas till den bästa uppsatsen på kandidat- eller mastersnivå som godkänts under det senaste året vid svenska högskolor och universitet.

Uppsatsen ska behandla ”godstransport på väg” och gärna innehålla något med bäring på åkeriföretag. Inom området finns en mängd olika aspekter att belysa. Det finns möjligheter för såväl ekonomer, socialvetare, jurister, tekniker som samhällsplanerare att hitta intressanta ämnen.

Uppsatsen skickas in till Sveriges Åkeriföretag före den 1 juli 2012. Arbetet ska vara utfört under 2011 och/eller vårterminen 2012 samt vara godkänt av den institution för vilken uppsatsen skrivits.

Förra året gick priset till Björn Klang och David Thorsell vid Södertörns högskola för uppsatsen ”Att sätta gränser – Transporter i egen regi eller genom outsourcing?” Uppsatsen belyste faktorer som ligger bakom företags beslut att själva äga eller outsourca hela eller delar av transportfunktionen. Ett ämne som mycket berör åkerinäringens företag som ju utför kollektivtransport av gods åt andra aktörer.

-- 2011 fick vi tio nominerade examensarbeten att ta ställning till. Vi ser med stor förväntan fram emot att ta del av årets nomineringar, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Juryn består av Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson och Rikard Engström, Ph D inom Logistik och Transportekonomi samt Hans Engström, informationsansvarig, Sveriges Åkeriföretag.

Åkerinäringen utför huvudsakligen transporter åt kunder som oftast är andra företag. Idag finns cirka 9 000 åkeriföretag inom näringens olika delbranscher. Vägtransporter är inflätade i stort sett all annan verksamhet. Vad du än kommer i kontakt med så har det antagligen körts på lastbil. Alltifrån morgontidningen och alla frukosttillbehör till inredningen i ditt hem. Allt går med lastbil under någon del av produktionsprocessen eller vid distribution till handeln.

Bygg- och anläggningstransporter är en verksamhet som klart dominerar. Många företag är sysselsatta inom fjärrtrafik, som omfattar inrikes linjetrafik och internationella transporter. Närdistribution som omfattar styckegodstransporter, budförsändelser, post och småpaket, är också en vanlig verksamhet. Bland övriga transporter finns transport av bilar, bilbärgning, maskin- och tungtransporter samt bohags- och kontorsflyttning.

----------------------------------------------------

För mer information: Hans Engström, inf ansv, tel 070-226 30 90.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.