Svenska kyrkan

Bäste Leif Pagrotsky

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 10:18 CEST

I ett brev till näringsminister Leif Pagrotsky uppmanar Svenska kyrkan och Diakonia regeringen att stärka u-ländernas ställning i handelsfrågor.

– Vi uppmanar näringsministern och regeringen att verka för att utvecklingsländerna får större självbestämmande och bättre möjligheter att utforma sina egna regler när det gäller handeln med omvärlden, säger Ankin Ljungman på Diakonia. Det är just möjligheten för u-länder att exempelvis skydda inhemskt jordbruk och utsatta grupper som är det viktiga för internationella handelsregler.

Dokumentet som nu sänts till näringsministern har tagits fram gemensamt i den nordiska kretsen av kristna biståndsorganisationer: Svenska kyrkan, Diakonia, Kirkens Nödhjelp (Norge), Folkekirkens Nödhjelp (Danmark) och FinnChurch Aid och innehåller en analys av handelsfrågor ur ett utvecklingsperspektiv. Dokumentet har också skickats till övriga nordiska regeringar.

– Vi stöder fortsatta multilaterala förhandlingar inom ramen för WTO, men betonar samtidigt att ansvaret för att så små framsteg hittills har kunnat nås vilar tungt på EU och andra rika länder, säger Ankin Ljungman.

Diakonia och Svenska kyrkan har i flera år arbetat med utvecklingsdimensionen av de internationella handelsfrågorna, ofta tillsammans med de nordiska systerorganisationerna. Men även i ett globalt samarbete, både med partner och i nätverk inom ramen för Kyrkornas Världsråd och Aprodev, nätverket för europeiska biståndsorganisationer relaterade till Kyrkornas Världsråd.

För mer information kontakta programansvarig Ankin Ljungman på 0734-21 35 36.

Se även www.diakonia.se eller www.svenskakyrkan.se

Dokumentet finns på http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/Press/artikelarkiv/sv/index.htm