Inspirera

Bästis med dig själv

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 09:42 CEST

 * Härliga minnen ihop. En viktig aspekt av en bästisrelation är att man har goda minnen av gemensamma händelser. Tillfällen då man har haft roligt, trevligt eller utvecklats ihop. För att bli bästis med sig själv behöver man först bli medveten om vilka minnen av sig själv man oftast plockar fram. Är det stunderna då du njutit? Varit nöjd med något? Haft roligt eller tagit till dig av uppskattning? Eller är det tillfällena då du känt dig otillräcklig, misslyckats, gjort bort dig eller haft en dålig dag? De minnen du fokuserar på antingen tar eller ger energi.

Dröm dig tillbaka till ett tillfälle när du skämdes, hade riktigt tråkigt eller hade en helt usel dag. Ger de minnena med dig själv energi och en härlig känsla inför dig själv?

Tänk på några härliga minnen av dig själv, det du gjort, åstadkommit eller upplevt. Ger det eller tar det energi? Hur känner du inför dig själv med de tankarna?

Vilket av tillfällena ger dig den starkaste känslan av att "den här personen vill jag vara nära och vara med"?

* En bästis har en positiv intention med det han/hon gör eller säger till dig. En bästis kan ge konstruktiv feedback till dig och du vet att han eller hon vill dig väl, vill att du ska utvecklas och vill stärka dig.  Jag möter dagligen många människor som tror att de tjänar på att lyfta upp allt negativt om sig själva för sig själva och ibland även andra. Om de håller fokus på att hitta alla fel på sig själva så behöver de inte bli förvånade eller nedstämda när de får höra om sina fel och brister från andra. De hade givetvis också en positiv intention när de började med sitt beteende men märker förr eller senare att de förlorar på det. De förlorar energi, de förlorar mod och det förlorar känslan av att de är värdefulla som de är. Att såga sig själv ger ständigt signaler om att du är värdelös. För att bli bästis med dig själv behöver du jobba på att ge dig själv feedback på ett konstruktivt sätt i syfte att vara stärkande och vilja dig själv väl. Det betyder att vi ofta och mycket måste ge stärkande och peppande feedback till oss själva. Vi lägger fokus på det som fungerar, som vi vill ha mer av. Vi använder uppfostra hunden-principen på oss själva.

Utmaningen är att med den intensitet du själv väljer ge dig själv positiva och stärkande komplimanger. Du behöver också öva på att se saker till din fördel. Att se till att de tolkningar du gör av verkligheten är sådana som hjälper dig att behålla energi.

* Ärlighet. Att en bästis är ärlig var ett svar jag fick från nästan alla som fick berätta om hur deras bästis var. Ärlighet värderar vi väldigt högt hos andra, men hur pass ärliga är vi egentligen mot oss själva? För att bli medveten behöver du ha fokus på att lägga märke till alla gånger då du ljuger för dig själv. Då du gör något mot din vilja, säger något som du inte menar etc. Du behöver i första skedet bara bli medveten. Att vara oärlig mot sig själv ger dig själv signalen: "dig värderar jag inte särskilt högt så jag talar inte sanning till dig". Att upprätthålla den inställningen genom att fortsätta att vara oärlig är förgörande och förlamande för självkänslan. I vissa avseenden har vi varit så oärliga mot oss själva så länge att vi har accepterat det som en sanning. När det väl har blivit vår sanning att vi är värdelösa, inte kan, är fula, måste prestera för att duga, måste jobba över för att hinna eller saknar en viss förmåga så kan den tanken ha blivit så sann för oss att när vi börjar jobba på vår fördelaktiga sanning så känns det som att vi ljuger för oss själva. Det kluriga nu är att försöka skilja negativa tankar från "sanningen". Det som är negativt är inte automatiskt sant! Vi kan välja vår egen sanning och skapa en positiv självbild som får oss att må bättre.

Utmaningen med att vara ärlig mot dig själv är att fundera över och känna efter vad du vill. När du har lyssnat till vad du vill, tycker och känner är det inte alltid som du kan få precis som du vill. Du kanske inte alltid nödvändigtvis behöver uttrycka det. Det viktigaste är att du är ärlig mot dig själv inombords och är medveten om när du går emot din egen känsla.

* Respekt. Respekt var en annan favorit av bästisegenskaperna. En bästis som visar respekt tillåter en att vara som man är, i den känsla eller i det humör man är i just då. För att vara bästis med dig själv behöver du på liknande sätt visa dig själv att du duger oavsett vilket tillstånd, humör eller känsla du är i. En del människor blir arga på sig själva och känner sig otillräckliga när de inte är glada, när de är trötta eller inte presterar på topp. Hur länge skulle en bästis stanna om man varje gång de inte var glada, var trötta eller hade presterat dåligt skulle uttrycka negativitet eller rent utav hat emot dem?

Erkänn det positiva i alla lägen av ditt humör och i det som händer. Hur skulle du ha sett på din bästis i samma situation? Använd den tanken som inspiration för att få till det. Vad har du lärt dig när du presterar på topp? Vad har du lärt dig när du inte presterar på topp? Vad finns det för nytta med eller anledning till ett humör eller till en känsla? Istället för att trycka undan känslan till dess att den inte märks eller hörs utåt - fundera över vad du kan göra för att vårda känslan så att den ersätts av ett tillstånd som du hellre vill ha. Att uppmärksamma och lyfta upp en känsla gör ofta att den försvinner. När vi trycker undan en känsla och försöker undvika den växer den sig större och tar sig uttryck på olika sätt. Om man till exempel känner sig ledsen så vinner man massor på att uttrycka sin känsla av ledsenhet på önskat sätt: prata av sig, skriva av sig, gråta ur sig känslan eller vända fokus på det som hänt så att situationen inte gör en så ledsen längre. Det gör att känslan blir mycket mer kortlivad än den blivit om man hade försöka dölja och trycka undan den. Man ska dock vara medveten om att det inte heller är positivt att frossa i en känsla, exempelvis ledsnad. Det är inte konstruktivt och kan leda till att man hamnar i en destruktiv spiral. Knepet är att erkänna och leva ut känslan för att sedan kunna gå vidare, lättad och stärkt. Allt om hur känslor påverkar dig och hur du kan tömma ut känslor som fastnat inombords kunde du läsa i avsnittet om att tömma känslotunnan.

* Snäll. Snällhet är ett klurigt ord och uppfattas så olika. Att vara snäll är att göra saker för andra människor. Att vara vänlig, att se andra människor och att göra saker som de uppskattar. En viktig aspekt av att vara snäll är att de handlingar man utför mot andra även gynnar en själv, eller i alla fall inte tär på ens egen energi och gör att man går emot sina värderingar. Om en bästis har gjort en massa saker som jag har velat för min skull, men egentligen har velat göra något annat eller har mått dåligt av att göra det han eller hon har gjort för att vara snäll - så är det inte så snällt. Det är ju inte roligt för någon att få något snällt om handlingen är negativ eller en stor uppoffring för den som utför den.

* Håller löften. Att en vän håller löften är en annan viktig sak. När det gäller att hålla löften till sig själv så är det så lätt att lova sig själv någonting: att ha en lugn kväll, att gå och lägga sig i god tid eller att säga nej till nästa sak som man blir tillfrågad, men ack så ofta så håller man inte de löften man gett sig själv.

För att öva dig själv i att hålla vad du lovat kan det vara nyttigt att göra en aktiv handling när du lovar dig själv saker. Att du skriver upp det, att du säger det högt, att du nyper dig i armen när du tänker på vad du lovat dig själv eller liknande. Det kan hjälpa dig att skilja på vad du faktiskt har lovat dig själv och vad som är mer av en långsiktig plan eller en idé. Kom ihåg att du visar förtroende för sig själv genom att anstränga dig för att hålla de löften du gett dig själv. Det är viktigt att då och då lova sig själv saker. När du har lovat dig själv någonting - en stund för dig själv, en barnfri helg eller en lyxigt lång lunch - så är det viktigt att du också gör allt som står i din makt för att visa dig själv att du är viktigare än allt som händer runt omkring. Lägg märke till vilka saker du sätter först.  Är det verkligen saker som du vill värdera högre än dig själv, att ta hand om dig själv och visa dig själv att du har ett värde? Det finns många fördelar med att sätta sig själv överst på sin egen prioriteringslista. Med största sannolikhet är du den enda som kommer att sätta dig och dina behov på första parkett på  prioriteringslistan. Du är garanterat också den person som har bäst insyn i vad du vill, vilka dina behov är och vad som i längden är bäst för dig. Tar du ansvar för dig själv och att du mår bra och är tillfreds så får du en direkt effekt utåt. Du ser till att andra runt omkring dig påverkas i samma riktning. Som du behandlar dig själv, så ger du också andra signaler om hur det är okej att behandla dig.

* Lyssnar. En bästis lyssnar på vad man har att säga och känner en så bra att han eller hon kan höra mellan raderna i tonfall och tempo hur något är och hur du mår. Att lyssna på sig själv som på en bästis kopplar jag till att lyssna på sin inre stärkande, positiva röst, att lyssna till sitt hjärta. Detta är inte att förväxla med den negativa självklandrande jante som också kan upplevas som en inre röst. En del människor har förtryckt sin inre röst så mycket att de inte kan höra den tala. Eller är så bedövade av den nedvärderande janterösten att de inte hör den inre viljan från hjärtat. När jag säger hjärtat menar jag inte organet hjärtat utan jag menar snarare en plats därifrån behagskänslor utgår när du agerar i enighet med din egen vilja. För att börja få den avstängda rösten, eller hjärtats signaler att tala igen behöver vi stanna upp och ta oss tid att lyssna och reflektera. Lyssna på vårt inre, tankarna, känslorna och drömmarna. Vissa av oss har en tydlig inre röst som tar sig i uttryck genom starka tankar, en talande magkänsla, en tryckkänsla över bröstet eller en tydlig inre känsla och vilja. Men bara för att vi hör är det inte säkert att vi lyssnar så som vi vill att en bästis ska lyssna. När en bästis lyssnar vill vi att de ger uttryck för att de förstått och respekterar det vi säger. När vi lyssnar på oss själva behöver vi använda det vi hör och ta det ett steglängre för att visa att vi verkligen lyssnar. Vi måste ge återkoppling till vår inre känsla. Det kan vi göra dels genom att följa känslans budskap, dels genom att vara noggranna med att registrera vad den uttryckt, även om vi sedan agerar på ett annat vis.

* Sätter gränser. En bästis som sätter gränser kan man vara trygg med. Man vet att man alltid kan fråga för man vet att om personen inte vill, orkar eller hinner så kommer han eller hon att signalera det. Ju ärligare och rakare du är med dina gränser, desto mer kan du lita på dig själv. Då är du en bit på väg mot att bli bästis med dig själv!

Som utmaning är det dags att öva på att sätta fler och tydligare gränser. Lägg märke till respekten och resultaten i din relation med dig själv och andra. Första steget till att börja sätta gränser är att använda övningen innan: att börja lyssna. För att veta hur du ska sätta dina gränser behöver du lyssna på vad du verkligen vill. En del människor har styrt sitt liv efter andra människors minsta vink och har liten spontan förmåga att få gensvar från sin egen känsla. Många som har svårt att sätta gränser tycker att det är kopplat till ett obehag. De har en negativ bild av sig själva då de säger nej, ger andra förslag eller känner en rädsla inför vad andra ska tycka när de känner efter och säger vad de vill. Att ändra vår syn på gränser är ett bra sätt att underlätta användandet av dem. Det är varken farligt eller negativt att sätta gränser! Du har rätt att följa din egen vilja och uttrycka den.

* Tillit. En bästis visar tillit. Han eller hon tror på ens förmågor. En bästis känner en och vet vilket ansvar och vilka förväntningar som kan läggas på en. Att vara tillitsfull mot sig själv är det många som behöver övning i. Många tror att de gör sig själva en tjänst genom att garantera att de inte hamnar i någon obekväm situation. De ser med alla tänkbara medel till att förutse allt negativt som någon annan någonsin skulle kunna tolka, tycka och tänka om dem. Andra tror att de gör sig själva en tjänst genom att hålla sig inom sin komfortzon och se till att de inte träder utanför den och utsätts för något obehagligt. Men slipper de allt obehagligt så missar de också utveckling. Just när vi är på osäker mark är då vår största utveckling sker. Att visa tillit är att lyfta fram och hålla fokus på sina egna positiva sidor. Att visa tillit är att lita till den potential man själv har. För att kunna lita tydligt på sin egen potential behöver man ge sig själv en ärlig chans att lära känna sig själv och upptäcka sin egen potential. För att lära sig att upptäcka sin egen kapacitet behöver man ha samma glasögon med positiva tolkningsmönster som man har då man ser sin bästis. Fundera ut vilka förändringar du behöver göra i tolkningen av dig själv för att bli lika generös där som du är i tolkningen av vänner och andra i din omgivning.

* Någon som tar hand om en. Ta hand om dig själv så som du skulle ha gjort med din bästa kompis efter hans/hennes behov. Gör saker för dig själv som du skulle göra för att pyssla om din favorit. Vad som är bra för dig vet bara du allra bäst. Vad behöver du, vad ger dig lyx och guldkant på livet? Det beror förstås på hur din vardag ser ut. Vad är något extra för dig? Det kan vara att ge sig själv tid, något mysigt och bekvämt eller en annorlunda upplevelse. Vilken typ av omhändertagande behöver du just nu?

* Någon som tänker positivt om en. En bästis är någon som tycker om en och tänker positivt om en. En del kanske tänker: "Då kan jag inte bli bästis med mig själv för jag tycker inte om mig själv", men så fungerar det inte. En stor anledning till att människor inte tycker om sig själva är faktiskt att de inte riktigt känner sig själva. Det kanske låter konstigt att inte känna sig själv, men det finns många sidor som man kanske inte vet att man har. Man kanske har en attityd mot sig själv som är generellt negativ. Man kanske är så fullt upptagen att läsa in hur andra vill ha det att man helt glömmer sig själv. Fråga dig själv: hur många personer som du inte känner skulle du bli bästis med om du bara värderar dem i prestation och bara uppfattar deras negativa egenskaper? Den personen skulle inte komma som favorit bland mina vänner. Håll det i minnet!

* Stöttande i rätt riktning. För en bästis kan jag berätta om mina mål. Han eller hon vet vad jag vill i livet, hur jag värderar saker och vad som är viktigt för mig. Eftersom min bästis bryr sig om mig så blir det naturligt och självklart att min bästis peppar och stöttar mig mot att nå mina mål och önskningar. Både när det går bra mot målen och när det känns tungt och motigt. Bästisen lyssnar, ser till möjligheterna och tror på mina förmågor till att uppnå det jag vill.

* Kunna vara tysta ihop. En annan viktig funktion med en bästis är att bara kunna vara. Utan att prata, utan att göra. Helt enkelt bara vara. Att lära sig själv att bara vara med sig själv är en härligt häftig och ibland omvälvande resa. Det beror på ens utgångspunkt. En del är riktigt bra på att trivas och vara med sig själva. Egen tid är ingen match att ta sig an och de får energi av den. I en del personers natur ligger det att vara aktiva under sin egen tid för att få avkoppling. Andra är helt enkelt mest vana vid att vara aktiva och därför kommer just det enklast och naturligast. För att ta reda på om ditt aktiveringsbehov under din egen tid är det som passar dig bäst eller om det bara är det som du är mest van vid, behöver du göra det till en vana att ha egen tid. Det är först när vi kommit över våra vanemönster som vi kan känna hur beteendet verkligen påverkar och inverkar på vår energi och vårt välmående. Att bryta en vana tar alltid mer energi även om den gamla vanan någonstans är skadlig för en. Ofta tenderar vi att tro att den där obekväma känslan kommer av att det nya beteendet inte är bra för oss.

* Fira och glädjas med. En bästis kan du fira och glädjas med. Fira dig själv, ge dig själv uppskattning genom att göra små eller stora saker för dig själv. Det viktigaste är att fokusera på tillfället och stanna upp i tanken. Ge dig själv en klapp på axeln eller en stund av att stanna upp då du är färdig med någonting. Denna lilla stund blir en stunds tillfredsställelse, en chans att känna sig nöjd och stolt innan du rusar iväg och kastar dig in i nästa utmaning. Då du firar kan du göra extraordinära saker eller precis samma saker som vanligt, beroende på vad du känner för. Du kan äta frukost som vanligt och bara stanna upp i och uppmärksamma att du äter frukost och samlar styrka genom att ägna en tanke på vad du har åstadkommit. Du tar en promenad som en belöning för något eller unnar dig att ta bussen för något du gjort eller något du är stolt över att du är.  Att fira kan förstås också vara att bjuda till en flådig tillställning eller skåla i bubblande champagne. Öva dig i att hitta fler alternativ till firande än mat och dryck. Öva dig också i att ta dig tid och ge dig själv utrymme till firande av detaljer och mindre tillfällen, glädjeämnen och vardagsbragder.