SIS, Swedish Standards Institute

Bättre alkoholmätare i framtiden

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 14:53 CEST

Nu har ett nytt projekt startat inom SIS, Swedish Standards Institute som ska förbättra de alkoholmätare som används idag. Syftet är att minska antalet alkoholrelaterade olyckor i samband med bilkörning, båtliv och arbetsplatsolyckor.

– Om tillförlitligheten på alkoholmätarna blir bättre så kommer förhoppningsvis folk att avhålla sig från att alls köra bil eller båt efter alkoholkonsumtion. Felaktiga mätresultat kan orsaka en hel del onödigt besvär, inte minst för individen i fråga, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS.

De mätningar som görs idag baseras enbart på mätning av alkohol i utandningsluften. Vid utandning i en alkoholmätare idag stiger värdet hela tiden vilket gör det svårt att veta om och när man får det riktiga värdet. En individ måste blåsa en viss tid och en viss mängd för att komma till en nivå som antas vara rätt. Tekniken medför att personer med olika kroppstemperatur och andningsmönster kan få olika värden. Dagens teknik diskriminerar med andra ord personer utifrån kropssfysik och andningsfunktion.

Standardiseringsprojektet möjliggör utveckling av befintliga produkter.
– Det finns idag omfattande forskning på ny teknik som kan fungera på framtida alkoholmätare och med en ny standard kan vi öppna dörrarna för en mätare i framtiden som mäter mer exakt, säger Lars Lindberg, docent vid Universitetssjukhuset i Lund.

I standardiseringens första fas kommer en standard för proffessionellt bruk arbetas fram, som till exempel poliser, sjukvård och luftfartsmyndigheter kan använda. En standard för alkoholmätare för privat bruk ingår också i projektet arbete.

Initiativet till den nya standarden kommer från den europeiska standardiserings-organisationen CEN. Genom SIS har svenska intressenter möjlighet att påverka de kommande standarderna och projektet är därför öppet för fler intressenter som vill delta.

För ytterligare information:
Tuula Cammersand, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se