ExpanderaMera

Bättre arbetsmiljö för bemanningsanställda inom byggbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 23:05 CET

Bättre arbetsmiljö för
bemanningsanställda inom byggbranschen

Under veckan nåddes vi av ytterligare
oroväckande rapportering från Arbetsmiljöverket gällande bemanningsanställdas
arbetsmiljö. Vi på ExpanderaMera vädjar till Bemanningsföretagen, Sveriges Byggindustrier
(BI) och Byggnads för framtagande av auktorisation för bemanningsföretag i
byggbranschen.

Ett problem
som Arbetsmiljöverket lyft fram i sin rapportering är att kompetens gällande
arbetsmiljö saknas i bemanningsföretagens säljorganisation. Vi på Byggbemanningsföretaget
ExpanderaMera ser mycket allvarligt på frågan och har under det senaste året
gjort en intensiv satsning på arbetsmiljö där vi tillsammans med våra kunder
diskuterat arbetsmiljö och särskilda situationer vid inhyrning av personal. För
att komma till rätta med situationen behövs ett nära samarbete mellan
bemanningsföretag och inhyrande företag.

Arbetsmiljöverket belyser vidare
att det kan vara känsligt för en bemanningsanställd att påtala att man inte har
behörighet för en arbetsuppgift eller att man saknar kunskap om hur arbetet ska
utföras. För ExpanderaMera är det mycket viktigt att våra anställda flaggar för
riskmoment. Vi uppmanar vid arbetsmiljöintroduktionen alla anställda att inte
utföra moment de saknar behörighet och kunskap för samt att de återrapportera
till oss om en arbetsplats upplevs som osäker eller farlig. Om vi märker att
våra anställda upprepade gånger larmar och situationen på ett företag utan att
åtgärder görs leder det till att vi inte längre kommer hyra ut personal till det
företaget. De anställdas säkerhet går alltid i första rummet!

De stora byggföretagen är duktiga på arbetsmiljö, problemet finns ofta hos nya och mindre aktörer
som saknar rutiner och kompetens. I dessa situationer blir bemanningsföretagets
kompetens avgörande för de anställdas arbetssituation. Det är i dessa
situationer som ett okunnigt bemanningsföretag skapar väldigt stora problem. Vi
menar att en lösning är att branschorganisationen
Bemanningsföretagen skärper sina krav för auktorisering av bemanningsföretag
inom bygg och andra riskfyllda miljöer. Eftersom många av bemanningsföretagens
rekryterare saknar kunskap om arbetsmiljön i byggbranschen anser vi att
auktoriseringen av bemanningsföretag bör göras gemensamt med Sveriges
Byggindustrier och Byggnads, där branschkunskapen finns.

Jessica Löfström,, VD Byggbemanningsföretaget ExpanderaMera

ExpanderaMera är ett av Sveriges största bemanningsföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder små, medelstora och stora byggbolag ökad flexibilitet genom att hitta kostnadseffektiva lösningar inom rekrytering, bemanning och entreprenad. Genom mångårig erfarenhet av byggbranschen har vi den kunskap och det nätverk som krävs för att snabbt och effektivt kunna erbjuda våra kunder kompetent personal på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. ExpanderaMera hyr ut och rekryterar personal inom yrken som: snickare, betongarbetare, byggnadsarbetare, träarbetare, hantverkare, byggtjänstemän, byggnadsingenjörer, byggchefer.