AFA Försäkring

Bättre beredd än rädd

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 08:01 CEST

Nya metoder och verktyg som förebygger hot och våld på jobbet redovisas i nytt magasin. 

- Det har blivit lugnt och behagligt på alla enheter, men framför allt där det tidigare förekommit mycket hot och våld, säger Cia Bergström, enhetschef vid Hägerstens gruppbostäder.

Den tryggare miljö som skapats inom grupp- och servicebostäder för funktionshindrade i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen är ett av resultaten från det nationella preventionsprojektet Hot och våld. Projektet har genomförts mellan 2009-2012 av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. I projektet har sex verksamheter medverkat inom

  • Individ- och familjeomsorgen, Angereds Stadsdelsförvaltning
  • Skolan, Nynäshamns kommun
  • Äldreomsorgen och skolan, Nybro kommun
  • Ambulanssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning
  • Psykiatrin, Mälarsjukhuset 

 - AFA Försäkrings skadestatistik visar att våld och hot om våld är vanliga skadeorsaker inom vård och omsorg, socialtjänst och skola.  Gemensamt för alla delprojekten är bland annat att det nu finns bättre rutiner och handlingsplaner, ett bättre sätt att hantera incidenter när de uppstår samt att fler rapporterar hot- och våldshändelser, berättar Annika Nilsson, AFA Försäkring, huvudprojektledare för preventionsprojektet Hot och våld.

- Hot och våld måste sättas in i ett större sammanhang och ambulanssjukvården måste delta aktivt i att motverka den utveckling där blåljusorganisationer utsätts för alltmer misstro, säger Elisabeth Hammar, projektledare för hot- och våldprojektet ”Streetsmart” vid ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

För mer information om samtliga projekt se: http://www.suntliv.nu/Projekt/Battre-beredd-an-radd
Läs även Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005- 2009

Ett magasin med erfarenheter och verktyg för minskat hot och våld
Magasinet "Lugn i stormen" redovisar erfarenheter från projektet Hot och våld med beskrivningar på såväl tillvägagångssätt som verktyg för att minimera hot och våldsincidenter på arbetsplatsen. Magasinet skickas till 5.000 chefer och huvudskyddsombud i de geografiska områden där projekten har genomförts.

Magasinet ska bidra till att lyfta frågan om Hot och våld på arbetsplatsen samtidigt som fler medarbetare får möjlighet att påverka och förbättra sin arbetsmiljö.

Magasinet ”Lugnt i stormen” finns under Dokument

Kontaktpersoner:
Annika Nilsson – huvudprojektledare för Hot och våld, 08-696 48 89, annika.nilsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson – presschef på AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se