Upplands Lokaltrafik

Bättre betyg för Stadsbussarna i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 10:50 CET

Årsresultatet från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att Stadsbussarna i Uppsala får bättre betyg 2010 jämfört med 2009. För första gången redovisas också marknadsandelen av det motoriserade resandet och Uppsala län har den tredje största andelen i landet.

 

Kunderna ger kollektivtrafiken i länet ett NKI, nöjd kundindex, på 66 % för 2010. Det är kunder som ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med UL/Stadstrafiken i Uppsala”. Både Regionbussarna/Upptåget och Stadsbussarna i Uppsala får samma resultat. Jämfört med 2009 är det en förbättring med 4 procentenheter för Stadsbussarna i Uppsala och 1 procentenhet för Regionbussarna/Upptåget. Andelen missnöjda, betyg 1 eller 2, uppgår bara till 7-8 %. De flesta övriga mätvärden visar mycket små förändringar jämfört med 2009 års resultat.

 

Nytt för i år är att kollektivtrafikens marknadsandel redovisas. Med en marknadsandel på drygt 22 % så tar Uppsala län en tredjeplats i landet vid en jämförelse. Bara Stockholm och Västra Götaland hade högre marknadsandel under 2010.

- Det är bra att vi nu har ett värde på marknadsandelen och att den mäts på samma sätt så att vi kan jämföra år för år och UL får möjlighet se hur kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet utvecklas, säger UL:s försäljningschef Nikodemus Kyhlén.

Undersökningen Kollektivtrafikbarometern omfattar hela landet och i Uppsala län görs 500 telefonintervjuer per månad, 400 för Regionbussar och Upptåget samt 100 intervjuer för Stadsbussarna. Det är ett statistiskt urval med invånare mellan 15-75 år. I redovisningen görs också uppdelning mellan kunder, de som reser minst en gång per månad, och allmänhet, de som aldrig reser eller reser mindre än en gång per månad.

Faktamaterial med redovisning av flertalet kvalitetsfrågor finns på www.ul.se/Om-UL/Press

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:
UL:s försäljningschef Nikodemus Kyhlén, tel 018-65 99 06 eller 070-212 03 88.
UL:s informationschef Sture Jonsson, tel 018-65 99 08 eller 070-212 03 85.

UL (Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg. Totalt används ca 360 bussar och 10 tåg. UL ägs av landstinget och kommunerna i Uppsala län.