ActoSense Biotech AB

Bättre diagnostik av prostatacancer möjlig med ny metod

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 17:38 CET

Nystartade bioteknikföretaget ”ActoSense Biotech AB” utvecklar en ny metod som
kan bli mycket användbar för att diagnostisera prostatacancer, med potential för stora
förbättringar gällande känslighet och förmåga att skilja sjukt från friskt. Detta skulle
leda till effektivare behandling, minskat lidande för patienter och minskade
samhällskostnader för sjukvård.

Metoden förväntas kunna känna av förekomsten av proteiner, bakterier och virus i mycket
låga halter och med mycket liten risk för felaktig diagnos. Detta är av mycket stor vikt
inom t ex sjukvård, livsmedelshantering och veterinärmedicin.


—Framförallt avser vi dock inrikta oss på diagnos av prostatacancer genom påvisandet av
de former av prostataspecifikt antigen (PSA) som frisätts till blodet vid cancersjukdom,
säger Alf Månsson som är forskare och en av grundarna till ActoSense Biotech.


Idéerna som ligger till grund för företaget är stipendiebelönade och patenterade och
utvecklingen till färdig produkt pågår intensivt och kräver samarbete med en rad andra
företag, forskare och läkare.


Företaget har hela världen som marknad och i dagsläget uppgår den totala marknaden
avseende diagnostik av prostatacancer till över 30 miljarder kr per år enbart inom EU.
Sven Tågerud och Alf Månsson, professorer vid Högskolan i Kalmar (snart
Linnéuniversitetet) står bakom idén som ligger till grund för företaget. En strategisk
samverkan har också inletts med Ingvar Rydén, specialistläkare i klinisk kemi
och verksamhetschef för den diagnostiska verksamheten i Kalmar län.


Forskningsverksamheten som ligger till grund för hittillsvarande utveckling har fått stöd
av Vetenskapsrådet och Carl Tryggers Stiftelse. Ett EU-projekt (ramprogram 7), där
konceptet spelar en central roll, har också just startats. Här är Högskolan i Kalmar och
flera världsledande universitet och företag partners. För kommersialisering har medel
erhållits från Innovationsbron Syd, ALMI Kalmar och Regionförbundet.


Företaget avser att inom den närmaste tiden ta in ytterligare kapital för att utveckla
metoden till en produkt som ska kommersialiseras på den globala marknaden.