Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen

Bättre djurskydd för försöksdjur och stopp för illegalt avverkad skog

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 08:46 CET

Under tre dagar har EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffats i Bryssel. Ministrarna har beslutat om bland annat fiske i Västerhavet, en förordning som ska förhindra illegal avverkning av skog samt diskuterat ett direktiv om bättre djurskydd för försöksdjur.
-Detta sista rådsmöte för fiske och jordbruk under svensk flagg har varit väldigt intensivt. Vi har haft en ambitiös agenda under dessa tre dagar och vi har lyckats fatta en rad viktiga beslut på agendan. Det är glädjande att vi därmed bidragit till att uppfylla våra prioriterade områden; verka för en sund djurhållning och ett hållbart fiske, säger Rådets ordförande Eskil Erlandsson.

Efter långa förhandlingar togs beslut om fiskekvoter i Västerhavet som bland annat innebar fiskestopp av sillhaj och pigghaj. Därefter fortsatte rådsmötet på tisdagen med förhandlingarna om åtgärder för att förhindra illegal avverkning av skog. Rådet lyckades även nå en politisk överenskommelse. Tillsammans med fortsatt bistånd och handel är genomförandet av denna, så kallade due diligence-förordningen, en av de viktigaste åtgärderna för att stärka utvecklingen av hållbart skogsbruk i alla länder och stoppa illegal avverkning av skog.

Det svenska ordförandeskapet informerade rådet om läget i förhandlingarna kring ett nytt direktiv om skydd av försöksdjur. Efter intensivt arbete hela hösten har ordförandeskapet nått en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet. Det nya direktivet är ett stort steg för att uppnå ett bättre djurskydd för försöksdjur i EU samtidigt som den europeiska forskningens konkurrenskraft värnas. Det återstår tekniska anpassningar till följd av det nya Lissabonfördraget innan direktivet är helt i hamn.

Kommissionen presenterade även en rapport om djurskyddsmärkning, och ordförandeskapet arrangerade även en ministerlunch under temat ”Djurhälsa och djurskydd”

Diskssionen om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken hade ordförandeskapet bett medlemsstaterna fokusera på landsbygdspolitiken. Jordbrukssektorns betydelse för landsbygdsekonomin betonades, liksom vikten av att hantera de utmaningar jordbrukssektorn står inför, såsom ett förändrat klimat, behovet av förnybar energi, vattenförvaltning och bevarandet av biologisk mångfald.

Dessutom diskuterades fortsatt förenkling av jordbrukslagstiftningen, som är ett prioriterat området för det svenska ordförandeskapet. Det finns en stor enighet bland ministrarna om att den gemensamma jordbrukspolitiken kan och bör förenklas så det blir tydligt för jordbrukarna. Utöver detta presenterade kommissionen även ett meddelande om konkurrensen i livsmedelskedjan, samt en kvartalsrapport om situationen i mejerisektorn.

Kontakt:
Therese Nerlund
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
+46 705 19 01 59

Elisabet Dahlén Jonsson
Pressansvarig vid Sveriges EU-representation i Bryssel +32 476 50 50 22