Ricoh Sverige AB

Bättre dokumentprocesser leder till ökad försäljning och nya affärsmöjligheter

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 10:03 CEST

Undersökning visar att optimerade processer potentiellt kan förbättra samarbetet och förkorta produktutvecklingstiden

Stockholm, 23 oktober 2012 Ricoh rapporterar idag att bättre dokument- och informationsprocesser kan hjälpa organisationer att dra nytta av nya affärsmöjligheter som till exempel erbjuda marknaden nya produkter snabbare, agera snabbare på kundbehov, reagera snabbare på ändrade marknadsförhållanden och därigenom ta fler nya affärer. Dessa slutsatser styrks av och summeras i en rapport från International Data Corporation (IDC) genomförd på uppdrag av Ricoh [1].

I IDC:s globala undersökning som är en del av Ricohs nya Process Imperative Initiative där förbättrad dokument- och informationshantering marknadsförs, utfrågas över 1 500 dokumentdrivna affärsprocessägare och informationshandläggare.

Nya affärsmöjligheter bekräftas
Enligt undersökningen kan bättre dokumentprocesser öka försäljningen men viktigare är att det påskyndar produktutvecklingen. 91 procent av de tillfrågade anser att optimerade kundriktade processer skulle påskynda utvecklingen så att nya produkter snabbare når marknaden – med i genomsnitt 13 procent. Bättre processer gör att kundnära resurser – som försäljnings- och marknadsavdelningar, snabbt kan förmedla de möjligheter de ser till design- och produktutvecklare som ansvarar för att ta fram nya produkter och tjänster. Möjligheten att kunna förmedla information till rätt person vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang kan vara helt avgörande, och göra skillnaden mellan att vara den drivande eller en eftersläntrare – och att lyckas eller misslyckas med nya affärsmöjligheter.

Undersökningen visar också att bättre processer kan hjälpa försäljnings- och produktutvecklingsorganisationer skapa nya marknadsmöjligheter. De tillfrågade säger även att bättre dokumentprocesser kan hjälpa deras organisationer att snabbare svara på kundernas behov (78 %), snabbare reagera på marknadsförändringar (65 %) och ge dem en stärkt konkurrensställning (63 %). Bättre processer kan också stärka kundlojaliteten och minska risken att kunder byter leverantör, enligt undersökningen. Företag med framstående dokumentprocesser kan dra nytta av konkurrenters sårbarhet och sämre kundservice.

– Fördelarna med optimerade dokumentprocesser är reella, och insiktsfulla. Att förbättra affärsprocesser är ett av få initiativ som kan minska kostnader, skapa nya affärsmöjligheter och påskynda produktutveckling samt viktigast av allt – potentiellt öka intäkterna. Investeringen är vanligtvis liten jämfört med återbäringen, som kan vara betydande, säger Jesper Olsson, MDS Sales Manager, Large Account Group, Ricoh Sverige AB. Ricoh har tagit fram en metod för kontinuerlig processförbättring genom långsiktigt arbete med tusentals MDS-kunder (dokumenthantering). Förändring är svårt men om man följer bra råd och lyssnar till experter som har mångårig erfarenhet av dokumenthantering kan det vara enklare. Lika viktigt är det att underhålla förändringen och hela tiden försöka att förbättra, avslutar Jesper.

För fler slutsatser och mer information om hur förbättrade processer kan hjälpa företag öka intäkterna och hantera risker besök www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.


Om Ricohs MDS
Ricoh är väl rustat att assistera sina kunder verkställa en omfattande strategi för förbättrade dokumentprocesser som hjälper till att sänka kostnader och potentiellt öka intäkterna via sitt program Managed Document Services. Dess beprövade metod att (förstå, förbättra, förändra, reglera och optimera) hjälper Ricoh att hitta en organisations nyckelprocesser och sedan anpassa dessa till en service som hjälper kunderna att uppnå mätbara och hållbara resultat. Den kunskap Ricoh har skaffat sig genom tusentals implementeringar har också gett insikt i gängse ledningsgruppers intressen dvs. kostnadskontroll, hållbarhet, informationssäkerhet och styrning, effektiva affärsprocesser, förändringsledning, informationshandläggares produktivitet, effektiv informationshantering och strategisk infrastruktur. Denna värdefulla förståelse snabbar på det första steget i processen – Förståelsen – så att kunder snabbare kan komma igång med förbättringsfasen och genomföra de förändringar som visar sig fördelaktiga så snart som möjligt.

Om Ricohs Process Imperative
Ricohs Process Imperative är ett fortlöpande initiativ som främjar förståelsen för nya paradigm inom dokument- och informationsprocesser som hjälper företag att dra nytta av samlad kunskap inom sina organisationer. Det här initiativet finansierar forskning och förmedlar resurser, exempelvis till projekt som finns på den här sidan som förenar Ricohs expertis inom dokument- och informationsprocesser med branschvisionärers, våra affärspartners och våra kunder. Insikterna detta arbete skapar hjälper företag förändra sina affärsprocesser för att öka produktiviteten och undanröja kostnader genom rätt information, vid rätt tidpunkt, i rätt format.

[1] IDC:s rapport Organisational Blind Spot: The Role of Document-Driven Business Processes in Driving Top-Line Growth, som tagits fram på uppdrag av Ricoh, september 2012


För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Jesper Olsson
MDS - Sales Manager
Large Account Group
Tel: 08-621 9131
E-post: jesper.olsson@ricoh.se 
www.ricoh.se

eller

Ricoh Europe PLC
Janice Gibson/Louise Yarrall 
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-mail: press@ricoh-europe.com 
www.ricoh-europe.com

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB  http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered inTokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. 

For further information, please visit
www.ricoh.se