SIS, Swedish Standards Institute

Bättre e-tjänster med ny standard för detaljplanering

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:48 CEST

Informationen om detaljplaner är viktig vid allt från stora infrastrukturprojekt till privata garagebyggen. Nu finns en standard som gör det enklare att utbyta information om planbestämmelser i detaljplaner. När den digitala informationen utbyts på ett standardiserat sätt blir det enklare att utveckla e-tjänster och att effektivisera handläggningen av bygglov. Standarden finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standarden beskriver hur planbestämmelser kan presenteras digitalt. Det gäller både vad planbestämmelsen innebär och vilka områden den gäller för. När det blir enklare att utbyta information om planbestämmelser blir det också enklare att utveckla e-tjänster för planering, prövning och analys av detaljplaner.

– Det finns ett stort behov av att standardisera informationshanteringen för att förenkla detaljplane-processen. Den nya standarden ger bättre förutsättningar för informationsutbyte inom fysisk planering, både mellan programvaror och mellan kommunen och olika entreprenörer, säger Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun.

Standarden för detaljplaner heter Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser SS 63 70 40:2010. Den bygger på Boverkets detaljplanehandbok och har tagits fram av SIS tekniska kommitté Fysisk planering, SIS/TK 501. Standarden finns tillgänglig hos SIS.

För ytterligare information:
Anders Skog, projektledare SIS, 08-555 520 22, anders.skog@sis.se
Anders Hallmén, planeringschef Sollentuna kommun, 08-579 216 27, anders.hallmen@sollentuna.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).