Stockholms Läns Landsting

Bättre ersättningsskydd för njurdonatorer

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 18:42 CEST

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Stockholms läns landsting beslutade idag att förbättra den ekonomiska kompensationen för donatorer av njurar och andra organ och vävnader. De gamla reglerna har setts över, så att exempelvis även donatorer bosatta i annat land får rätt till ersättning.

- Vår princip är att givaren ska hållas skadelös. Det innebär bland annat att vi nu öppnar för att en donator som har en inkomst som överstiger taket i sjukförsäkringen, efter särskild prövning ska kunna kompenseras för hela sitt inkomstbortfall, säger Lena-Maj Anding (mp), ledamot i HSU.

Även utländska givare ska med de nya reglerna få rätt till ersättning för förlorad inkomst. Förutsättningen är dock alltid att mottagaren är skriven i Stockholms län.

- Antalet donationer har ökat under de senaste åren, men behöver öka ännu mer. Därför ändrar vi nu i ersättningssystemet. Med fler donationer kan vi spara stora summor inom dialysvården. Och för patientens del, kan en ny njure innebära början till ett nytt liv, säger Lena-Maj Anding (mp).

För mer information, kontakta Lena-Maj Anding (mp), 070-737 44 27, eller pressekreterare Charlotte Pruth, 070-737 44 26.