Finansinspektionen

Bättre finanser i livbolagen och god stabilitet i banksektorn

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 10:15 CEST

Livbolagen har stärkt sin ekonomi det senaste året även om enstaka bolag fortfarande är svaga och under noggrann bevakning av FI. Storbankerna har en stark finansiell ställning och måttligt ökade risker. Det framgår av rapporten Finanssektorns stabilitet, som överlämnas till regeringen idag.

De traditionella livbolagen har sammantaget stärkt sin solvens och den kollektiva konsolideringen är tillbaka på acceptabla nivåer. Undantag finns dock och enstaka bolag brottas fortfarande med svag solvens och låg konsolidering. Livbolagens egna initiativ för att öka spararnas förtroende har hittills varit förhållandevis begränsade.

Skadeförsäkringsbolagen har klarat nedgången på aktiemarknaden väsentligt bättre än livbolagen. De har en mindre andel av sina placeringar i aktier och har överlag höjt premierna väsentligt. Förmågan att hantera börsnedgången samtidigt som skadefrekvensen ökat indikerar att stabilitetsriskerna i sektorn är små.

Läget i de svenska storbankerna karaktäriseras av en stark finansiell ställning, mycket låga kreditförluster, en måttlig riskuppbyggnad och en aktiv utveckling av riskhanteringen. De goda förutsättningarna för bankerna medför att FI fokuserar på områden där risker kan vara på väg att byggas upp, som i hushållsutlåningen och i de baltiska verksamheterna.

Två stora regelverksförändringar om kapitaltäckning och redovisning, kommer de närmaste åren. Båda innebär genomgripande förändringar för banksektorn. I skärningen mellan dessa regelverk kan det uppstå risker som är svåra att överblicka. Därför krävs det stor uppmärksamhet från FI när det gäller hur dessa regelverk utformas och hur företagen anpassar sig till dem.

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 8220,
070-398 0819

Martin Blåvarg,
chefsekonom
Tel 08-787 8284