Justitiedepartementet

Bättre finansiering av flygplan

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:05 CEST

Nr 52

Möjligheterna att finansiera flygplan ska bli bättre. Nya regler gör det enklare för den som äger eller hyr ett flygplan att skydda sin rätt till flygplanet. Det är innebörden av förslagen i en remiss som regeringen idag överlämnar till lagrådet.

Syftet med regeringens förslag är att skapa förutsättningar för en modern och ändamålsenligt finansiering av flygplan. Flygplan finansieras ofta genom olika former av leasing. Idag finns det i svensk rätt ingen praktiskt användbar möjlighet att skapa rättsligt skydd för en sådan finansieringslösning. Förslaget innebär att det nu blir möjligt för den som köper eller leasar ett flygplan att skydda sin rätt till flygplanet genom inskrivning i ett nytt register – inskrivningsregistret för luftfartyg.

Det nya registret ska föras av Luftfartsverket. Verket ska också överta den inteckningsverksamhet för flygplan som idag bedrivs vid Stockholms tingsrätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2005.

Linda Romanus, Pressekreterare
08-405 47 22, 070-592 58 17

Göran Söderström, Rättssakkunnig
08-405 43 65

Tobias Eriksson, Rättssakkunnig
08-405 47 03