Vägverket

Bättre förarutbildning ska leda till färre skadade motorcyklister

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:19 CET

- Motorcykelolyckor leder ofta till svåra skador och dödsfall. Genom bättre förarutbildning för blivande motorcyklister kan vi sänka olyckstalen. Därför föreslår vi en obligatorisk introduk-tionsutbildning för elever och handledare innan de får övningsköra privat med motorcykel, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö, när förslaget överlämnades till regeringen.

Vägverket anser att det i körkortslagen bör införas krav på att handledaren och eleven ska ha genomgått en introduktionsutbildning innan de får övningsköra privat med lätt eller tung motorcykel, behörighet A1 och A. Dessutom bör en obligatorisk riskutbildning ingå i kraven även för dessa behörigheter. Såväl introduktionsutbildningen som riskutbildningen ska vara specifikt inriktade på mc-frågor och risker förknippade med motorcykelkörning.

- Den förändring av förarutbildningen för motorcyklister som vi nu föreslår känns mycket angelägen. Motsvarande krav finns sedan tidigare i bilförarutbildningen och vi ser ett minst lika stort behov av detta i utbildningen av motorcykelförare, menar Ingemar Skogö.

Förslaget har tagits fram inom den s.k. MC-OLA - en samverkan mellan olika intressenter och aktörer - för att uppnå en säkrare motorcykeltrafik.

OLA - ett systematiskt aktörs- och åtgärdsinriktat samarbete för en säkrare vägtrafik.
(Objektiva fakta, Lösningar, Avsikter)

Bilaga Förslag (PDF-fil 114 kB)
http://www.vv.se/filer/210/PM%20F%C3%B6rarutbildning%20mc.pdf

Ytterligare information lämnas av
Projektledare Maria Åkerlund, Vägverket sektion Körkort Borlänge,
tel 0243-750 66 eller 070-598 60 00

Christer Hårrskog
Informationsdirektör
christer.harrskog@vv.se
Direkt: 0243-751 22
Mobil: 070-337 51 22
Fax: 0243-759 70

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85