Länsförsäkringar

Bättre försäkring för hästtransporter

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:11 CET

Från 1 januari lanserar Länsförsäkringar ett utökat skydd för hästtransporter. Då gäller vagnskadeförsäkringen även för skada som hästen orsakat inne i transporten. Den nya försäkringen ingår i den ordinarie försäkringen för hästtransporten, oavsett var hästen är försäkrad.

En häst kan av olika anledningar få panik och orsaka skador invändigt i transporten. I allvarliga fall händer det att räddningstjänsten måste skära sönder transporten för att kunna få ut hästen.

– Den här typen av händelser är något av det värsta en hästägare kan råka ut för. Därför är det väldigt positivt att vi nu utökar försäkringsskyddet för den här typen av skador på hästtransporter, säger Stefan Fur, affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring. Våra kunder har också efterfrågat den här typen av försäkring.

Kravet är att hästtransporten är helförsäkrad och att en säkerhetsbom finns monterad framtill. Hästtransporten får väga max 1 999 kilo. Skadan ska också ha uppkommit plötsligt och oförutsett.

– Försäkringen finns hos några av våra konkurrenter, men där finns en del förbehåll. I vissa fall krävs räddningstjänstens insats för att försäkringen ska gälla och i andra fall att hästen måste vara försäkrad i samma bolag som hästtransporten. Hos oss gäller försäkringen oavsett var hästen är försäkrad och oavsett om räddningstjänstens insats behövs, säger Patricia Seidel Garpedal, produktchef Motor på Länsförsäkringar. På så sätt skapar vi ett förbättrat och efterlängtat skydd för både gamla och nya kunder.

De fullständiga villkoren kommer efter 1 januari finnas på www.lansforsakringar.se under fordonsförsäkring. Agria Djurförsäkring ägs av Länsförsäkringar och är Sveriges enda specialistföretag för djur- och grödaförsäkringar.

För ytterligare information kontakta:

Patricia Seidel Garpedal, Produktchef Motor, Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-96 415 69
E-post: patricia.seidel-garpedal@lansforsakringar.se

Suzanne Burdén, kommunikationsansvarig Agria Djurförsäkring
Telefon: 073-964 21 81.
E-post: suzanne.burden@agria.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.