Finansdepartementet

Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 14:56 CEST

Finansinspektionen ges bättre möjligheter att samarbeta och utbyta information med tillsynsmyndigheter i andra länder. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

- Det är viktigt att Finansinspektionen fullt ut kan delta i det internationella tillsynssamarbetet. Med det här förslaget förstärker regeringen Finansinspektionens möjligheter att samarbeta och utbyta information med tillsynsmyndigheter i andra länder, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

I lagrådsremissen föreslås lagändringar som främst syftar till att Finansinspektionen ska kunna ingå en multilateral överenskommelse om samråd, samarbete och informationsutbyte som har tagits fram av internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO). Hittills har 71 stater ingått överenskommelsen, varav 23 av EU:s medlemsstater.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2011.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Nina Löwenhielm, rättssakkunnig
Värdepappersmarknadsenheten
08-405 26 98


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete (http://www.regeringen.se/sb/d/12678/a/152485)