Finansdepartementet

Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:12 CEST

Regeringen överlämnade idag till riksdagen sitt förslag att Finansinspektionen ges bättre möjligheter att samarbeta och utbyta information med tillsynsmyndigheter i andra länder.

- Det är viktigt att Finansinspektionen så snart som möjligt kan ingå det multilaterala samförståndsavtal som har tagits fram av internationella organisationen för värdepapperstillsyn, då de därigenom fullt ut kommer att kunna delta i det internationella tillsynssamarbetet på värdepappersmarknadsområdet, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

I propositionen föreslås lagändringar som främst syftar till att Finansinspektionen ska kunna ingå ett multilateralt samförståndsavtal om samråd, samarbete och informationsutbyte som har tagits fram av internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO). Hittills har 71 stater ingått överenskommelsen, varav 23 av EU:s medlemsstater.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2011.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
08-405 12 76
070-356 30 32

Nina Löwenhielm, rättssakkunnig
Värdepappersmarknadsenheten
08-405 26 98