Miljödepartementet

Bättre förutsättningar för kritisk granskning inför slutförvaring av kärnavfall

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:04 CET

Finansieringsutredningen föreslår en fyraårig försöksverksamhet med
stöd till frivilligorganisationer.

Förvaringen av kärnavfall är en unik och viktig framtidsfråga. Det är
därför angeläget att olika intressenter får bra förutsättningar att
delta i det förberedande arbetet. Ett ekonomiskt stöd bör förbättra
förutsättningarna för frivilliga organisationer att agera konstruktivt
och kritiskt och öka sannolikheten att väsentliga miljökonsekvenser
blir allsidigt belysta.

Flera miljöorganisationer har sedan början av 1990-talet fört fram
önskemål om någon form av stöd för att kunna behandla
kärnavfallsfrågorna på ett seriöst sätt. Finansieringsutredningen
föreslår nu en fyrårig försöksverksamhet med stöd till sådana
organisationer. Förslaget innebär att högst tre miljoner per år av
kärnavfallsfondens medel ställs till förfogande under förutsättning att
krav rörande ändamål och mottagande organisation kan uppfyllas.

Finansieringsutredningen som började arbeta i höst har som en av sina
första uppgifter behandlat frågan om stöd till frivilligorganisationer.
Utredningens förslag i frågan har idag lämnats till regeringen.

Utredningens skrivelse finns tillgänglig på webblänk:

http://miljo.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2003_128.pdf

Per Anders Bergendahl
Telefon 08 - 543 560 63
Mobil 070 – 205 65 42
Telefax 08 – 405 41 44
E-post: per-anders.bergendahl@environment.ministry.
se