Sveriges Byggindustrier

Bättre förutsättningar till uthyrning

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 16:01 CEST

Sveriges Byggindustrier är positiv till de åtgärder som föreslås för att stimulera privatpersoners uthyrning av bostäder.
- En friare hyressättning är ett viktigt steg mot en marknad som kan svara mot konsumenternas efterfrågan, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier verkar för att bostadsmarknaden ska bidra till tillväxt och ökad välfärd. Därför behövs åtgärder i både beståndet och för nyproduktion. Hyresbostadsutredningen föreslår i sitt delbetänkande att bostadsrättshavare själva ska få besluta om uthyrning och att en friare hyressättning vid privatuthyrning ska tillämpas.

- Åtgärderna innebär sannolikt att utnyttjandet av bostadsbeståndet blir mer effektivt. Förslagen lyfter också fram de problem som hyresregleringen skapat i form av inlåsningseffekter och dålig rörlighet, säger Björn Wellhagen.

Om utredarens förslag kan överföras till hyresbostadsmarknaden i sin helhet så finns goda möjligheter att korta bostadsköerna, ta bort svartkontrakten och minska ombildningarna.

- Det skulle gynna alla på bostadsmarknaden och allra mest dem som idag står utanför, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, expert Husbyggnad Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org