Finansdepartementet

Bättre förvaltning i EU en prioriterad fråga för regeringen

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 10:37 CEST

Regeringen förbereder förhandlingar om öppnare och effektivare EU-institutioner. På svenskt initiativ har principen om god förvaltning skrivits in i det nya EU-fördraget. Den kommer att omarbetas till en ny förvaltningslag för EU. Som en förberedelse för kommande förhandlingar om lagen har regeringen idag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga övriga EU-länders förvaltningsregler. Kartläggningen syftar till att ge regeringen bästa möjliga underlag inför kommande förhandlingar om den nya förvaltningslagen. På så sätt kan Sverige medverka till att bra och tydliga regler antas så snart som möjligt.

- Vi vill ta nya initiativ för ökad öppenhet och modern och effektiv förvaltning i EU. En förvaltningslag för EU är en prioriterad fråga för regeringen. Vi tänker se till att den utformas på ett sätt så att vi får en sätt som är väl anpassat för en öppen, modern och effektiv förvaltning, säger biträdande finansminister Gunnar Lund som ansvarar för förvaltningsfrågorna.

EU:s institutioner och myndigheter saknar för närvarande gemensamma bindande förvaltningsregler. Vissa regler anges i fördraget, men många andra förvaltningsregler återfinns i EU:s förordningar och direktiv. De är inte desamma för alla institutioner, de är inte heltäckande och de är inte heller lättillgängliga.

Den nya europeiska förvaltningslagen ska bidra till att skapa öppnare och mer effektiva institutioner. Det ska vara enkelt för medborgare att ha med EU:s organ att göra och det ska vara enkelt för dem att tillgodogöra sig information om vilka regler som gäller för institutionernas verksamhet.


Kontakt:
Johanna Ählström
Politisk sakkunnig hos
biträdande finansminister Gunnar Lund
08-405 20 25
070-608 86 90


Maria Hellberg
Kansliråd
Justitiedepartementet
08-405 34 25
070-361 06 26