Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre genomförande av EU:s byggplatsdirektiv

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 12:01 CEST

Regeringen har i dag beslutat om en proposition (2008/09:5) till riksdagen om nya regler för att motverka olycksfall och skapa bättre arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbete.De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen från projekteringen till utförandet av byggnadsarbetet.

Reglerna bygger på EG:s byggplatsdirektiv. De betonar tydligare än nuvarande regler kravet på samordning och planering ur säkerhetssynpunkt genom hela processen. Härigenom kan reglerna på sikt antas bidra till färre olycksfall i byggbranschen.

Propositionen lämnas till riksdagen den 16 september 2008. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.