Synskadades Riksförbund SRF

Bättre hemsida ger ny röst åt synskadade

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:28 CEST

Synskadades Riksförbund, SRF, lanserar i höst en ny hemsida. Ambitionen är att den ska vara tillgänglig för så stora grupper som möjligt, men är speciellt inriktad på synskadades behov. Ny teknik gör det möjligt för synskadade att själva lägga ut information på hemsidan.

Den 11 september lanserar Synskadades Riksförbund, SRF, sin nya hemsida, www.srf.nu Webbplatsen bygger på ny teknik och är helt tillgänglig för synskadade.

- Vi hoppas att detta kan vara en modell för hur en tillgänglig webbplats ska se ut, säger Marie Häglerud, projektledare och själv synskadad.

Skillnaden mot "vanliga" hemsidor är att på SRF:s nya hemsida kan allting läsas av ett skärmläsningsprogram som läser upp den skrivna texten.

För första gången kan nu också synskadade själva publicera sig på webben i ett allmänt använt verktyg, Episerver. Den nya hemsidan ska så småningom också innehålla en blogg och vara ett forum för medlemmarna.

- Vi hoppas att ökad interaktivitet också ska bidra till större intresse för debatt om våra frågor, säger Marie Häglerud.

Tekniken är anpassad till de program som läser upp texterna med syntetiskt tal, eller översätter den skrivna texten till punktskrift på en display, en så kallad punktdisplay. Sidan ska dessutom ha kontrastfärger så att alla med nedsatt syn kan läsa.

Sidan är gjord i samarbete med företaget Funka Nu som arbetar med att göra hemsidor tillgängliga.

För mer information kontakta:

Marie Häglerud, Telefon 08 - 39 90 00 vx.

Vivianne Emanuelsson, Telefon: 08 - 39 90 00 vx.
Synskadades Riksförbund, SRF, arbetar för att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv. SRF arbetar också mot diskriminering och orättvis behandling av synskadade.