Justitiedepartementet

Bättre inflationsskydd för skadelidande

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 10:50 CEST

Nr 55

Regeringen föreslår i en proposition som överlämnas till Riksdagen idag en förbättring av det inflationsskydd av skadestånd och försäkringsersättning som betalas ut som livränta. Att en skadelidande ersätts på det sättet är vanligt när det är fråga om allvarligare skadefall och ersättningen är av väsentlig betydelse för den skadelidandes försörjning. Förslagen innebär bland annat att livräntorna snabbare än i dag – och mer exakt – kommer att justeras med hänsyn till förändringarna i penningvärdet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.

Linda Romanus
Pressekreterare
08-405 47 22
070-592 58 17

Per-Anders Svensson
Kansliråd
08-405 47 98