SIS, Swedish Standards Institute

Bättre information om innehållet i livsmedel

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 08:30 CEST

SIS, Swedish Standards Institute har fått i uppdrag av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN att leda ett projekt för att förbättra kvaliteten på livsmedelsdata. Arbetet kommer att resultera i en europeisk standard som ska göra hanteringen och utbytet av livsmedelsinformation i databaser enklare. För konsumenterna blir det i slutändan lättare att hitta information om näringsinnehåll och jämföra olika produkter.

Ett livsmedel passerar ofta många led från producent till konsument och informationen om livsmedlet måste följa med i processen. Standarden kommer att specificera hur informationen ska utbytas och vilka uppgifter som ska tas med, till exempel näringsinformation, ingredienser och hälsopåståenden. 

- Med en mer enhetlig beskrivning av livsmedelsdata förbättras informationens kvalitet och förenklar utbytet av livsmedelsdata mellan företag, myndigheter och forskare. I slutändan är det vi konsumenter som är noga med vad som ingår i livsmedlen som har glädje av de nya gemensamma riktlinjerna, säger Anneli Hagdahl, projektledare på SIS.

Livsmedelsdata används bland annat till konsumentinformation, märkning, kostrådgivning, produktutveckling och forskning. Informationen är viktig för forskare, laboratorier, myndigheter, livsmedelsindustrin, handeln och för storkök, som till exempel skolkök och restauranger.

- Att SIS får i uppdrag att leda arbetet innebär att de svenska företag och organisationer som är med i projektet kommer att få goda möjligheter att påverka de kommande standarderna. Vi välkomnar fler deltagare till kommittén, säger Wulf Becker, Livsmedelsverket, ordförande både i den svenska kommittén och i CEN-projektet.

I den svenska SIS-kommittén Livsmedelsdata, SIS/TK 505 deltar Livsmedelsverket, Sveriges Konsumenter, Livsmedelsföretagen, DLF Service/GS1 och Svensk Dagligvaruhandel/KF. En representant från Dietisternas Riksförbund medverkar som inbjuden expert.

Det europeiska projektet heter CEN/TC 387 Project Committee - Food composition data och kommer att hålla sitt första möte i höst.

För mer information
Anneli Hagdahl, projektledare SIS, tfn: 08-555520 98, anneli.hagdahl@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, erika.messing@sis.se