Infracontrol AB

Bättre information om störningar med ny SMS-tjänst

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 08:00 CET

Många håller nog med om att det är mer irriterande att få fel information om störningar än att inte få någon information alls. Men det är inte så enkelt för den som ska stå för informationen. För det behövs både detaljerad kunskap om lokala förhållanden samtidigt som man måste följa en informationspolicy. Med en ny tjänst för störningsinformation via SMS kan man nu få korrekt och aktuell information.

Tänk dig att du får information från din fastighetsägare om en kommande vattenavstängning. Eftersom du vill att din vardag ska fungera så förbereder du dig. Du fyller kastruller, köper vatten på flaska och ser till att barnen är nybadade. Så kommer den där dagen. Vattnet rinner lika klart som vanligt. Du återställer allt igen. Men nästa dag, när du har gäster, kommer det bara en puff ur kranarna - inget vatten. Och allt detta krångel för att det uppstod lite problem för entreprenören som skulle utföra arbetet, och som saknade möjligheter att nå ut till alla berörda med information.

- Vi har ordnat så att den som har lokal kunskap och aktuell information om läget enkelt kan informera de som berörs av störningen, och det på ett kvalitetssäkrat sätt, säger Mattias Ström som är utvecklingschef på Infracontrol. Det informationen kan uppdateras direkt på plats utan att behöva gå omvägen runt en central informationsansvarig när det sker förändringar.

Ett exempel på där SMS-tjänsten används är ombyggnaden av väg 155 i Göteborg. Eftersom vägen är hårt trafikerad har man gjort vad man kan för att minimera störningarna under den tre år långa ombyggnaden. Därför kan trafikanter och boende prenumerera på information om trafikomläggningar och sprängningsarbeten.

- Vi är väldigt nöjda med informationstjänsten, säger Eva Kraft som är informatör på Trafikverket. Men nöjdast är nog de ca 900 prenumeranter som får informationen.
De vet vad som händer och kan undvika de störningar som uppstår.


Hon säger att hon ser fler möjligheter att på detta sätt förbättra samspelet mellan anläggningsägare, entreprenörer och trafikanter.

- Den här tjänsten kan användas i alla sammanhang där man snabbt och enkelt vill informera de som berörs, säger Johan Höglund som är VD för Infracontrol. Några exempel är hyresgäster och butiksinnehavare i en fastighet, personal på en arbetsplats, trafikanter som berörs av en trafikomläggning eller invånare i en kommun som kan få information om störningar i vattenförsörjningen.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.