Ungdomsstyrelsen

Bättre information till unga som riskerar att bli bortgifta

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 12:32 CEST


Ungdomsstyrelsen föreslår därför att en webb skapas med information om lagstiftning, rättigheter och om vart unga kan vända sig i en akut situation. Till detta bör chatt, sms och telefonservice kopplas. På webben kan också polisens, socialtjänstens och skolans ansvar tydliggöras. Informationen till unga måste vara enkel att nå och inte utsätta de unga för en riskabel situation.

- Det kan tyckas enkelt med en nationell webb för dem som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja men tyvärr saknas detta idag. Många unga saknar generellt kunskap om sina rättigheter och vet inte vart de ska vända sig när svåra situationer uppstår, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Ungdomsstyrelsen har tidigare visat att fem procent av ungdomarna i åldern 16-25 år, 70 000 unga, upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Många unga tror att de skulle bestraffas av föräldrarna om de vore homo- eller bisexuella. Fler tjejer än killar är begränsade i sitt val av partner.

- Ungdomsstyrelsen menar också att det är viktigt att jobba förebyggande bland föräldrar. En väg kan vara att ta upp ungas rättigheter, relationer och sexualitet inom samhällsintroduktionen för nyanlända samt på utbildningen i Svenska för invandrare, fortsätter Per Nilsson.

Det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och begränsningar gentemot barnen. Föräldrar med lägre utbildning begränsar sina barn mer än de med högre utbildning. Vi vet också att barn som svarar att deras föräldrar är ganska eller mycket religiösa lever med fler begränsningar i sina liv. Dessutom vet vi att hot, våld och kränkningar är vanligare bland dem som också upplever att de inte själva får välja partner.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.