Teknikföretagen

Bättre konjunktur ökar investeringar och personalbehov

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:00 CEST

-Dämpningen i ordertakten ska inte ses som ett uttryck för att konjunkturen skulle var på väg att vika nedåt. Tvärtom indikerar det faktum att efterfrågan på maskiner stiger en alltmer uthållig uppgång i konjunkturen för industrin, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till konjunkturbarometern för tredje kvartalet.

När det gäller exporten har visserligen ordertillväxten dämpats och framförallt inom bil- och transportmedelsindustrin. Även på hemmamarknaden kan en avmattning avläsas och det främst för metallvaruföretag och för leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin.

Däremot ökar efterfrågan snabbare än tidigare på andra områden. Utöver maskinindustrin med leverantörer, gäller detta även tillverkare av elmaskiner och elapparatur samt leverantörer till tele- och elektronikindustrin.

Att konjunkturen fortsätter att förbättras framgår av att fler företag än tidigare utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut, detta gäller för alla delbranscher, leverantörer och storleksgrupper av företag. Även efterfrågan på arbetskraft stiger och närmare vart femte företag har ett ökat behov av nyckelpersonal.

– Konjunkturbarometern för årets tredje kvartal visar sammanfattningsvis att uppgången för svensk industri fortsätter under hösten, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 534 företag/koncerner som tillsammans har en försäljning på 612 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 76 % på export. Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune.