Stockholms Läns Landsting

Bättre kontroll på psykiatripengarna behövs (fp)

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:28 CET

Psykiatrisamordnarens förslag är välkomna, men innan man ger mer pengar borde man granska vad vi får för de pengar vi årligen lägger på psykiatrin, menar folkpartiets sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg.

- Innan psykiatrin får mer pengar borde man granska vad vi får för de miljarder vi lägger ned redan i dag – 4,1 miljarder i Stockholms län och 15,5 miljarder i hela Sverige. Och att ge statliga anslag efter ansökan är inget bra sätt om man vill få ut mesta vård för både gamla och nya psykiatripengar. Ansökningar om Milton-projektpengar de senaste åren har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet.

- Vi måste utforma ersättningssystem som premierar patientarbete och vård med dokumenterad effekt. 2-3 patienter per dag och behandlare är helt enkelt oacceptabelt.

Det säger Birgitta Rydberg (fp), folkpartiets sjukvårdslandstingsråd och ansvarig för psykiatrin i Stockholms län, med anledning av psykiatriutredningens slutrapport i dag. Rydberg välkomnar många av Anders Miltons förslag, som ökad samverkan med kommunerna. Likaså att staten tar över ansvaret för rättspsykiatrin, där utvecklingen de senaste åren varit att domstolarna i princip har ockuperat slutenvårdsplatser som behövs till andra patienter. Men Rydberg efterlyser mer.

- Viktigast för en bra psykiatrisk vård är att vi får veta vilka insatser som ges och vilken effekt de har. Kvalitet och resultat behöver följas upp, och kliniker borde kunna jämföras i ett nationellt kvalitetsregister. Mer vård borde ges efter vårdprogram där nationella riktlinjer säkrar att behandlingsmetoder och insatser följer de senaste vetenskapliga rönen, understryker Birgitta Rydberg (fp).

- Jag efterlyser också större flexibilitet mellan öppen och sluten vård. Mobila team ska kunna ge mer stöd och mer omfattande behandlingar i hemmet för att förebygga inläggning. Det är det bästa både för patienten och för ett effektivt utnyttjande av psykiatrins resurser, påpekar Birgitta Rydberg (fp).

- Slutenvården behöver en kompetenshöjning. I dag har de som vårdar de svåraste patienterna ofta minst utbildning. Statligt stöd till ombyggnader av större kliniker till mindre behandlingsenheter vore en värdefull satsning. Vårdens kvalitet blir betydligt bättre med 5-6 istället för 15-20 patienter.

Välkomna förändringar bland psykiatriutredningens förslag är bl.a:
- Stärkt samverkan landsting-kommuner. Gemensamma nämnder och upphandlingar bör prövas.
- Större brukarmedverkan där man lyssnar till patienternas erfarenheter. Stockholms norra psykiatri på S:t Göran har gjort föredömliga förändringar.
- Rättspsykiatrin överförs till statens ansvarsområde. Utrymme skapas för andra patienter i slutenvården.
- Milt tvång ska kunna användas i öppenvården.
- Mer forskning kring barns och ungas psykiska hälsa.
- Utbyggnad av LSS med rätt till bostad och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.