Gunnebo Nordic AB

Bättre kundfokus med nya Gunnebo Gateway AB

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:00 CEST

Från och med den 1 juli 2010 övergick affärsenheten för varularm, EAS (electronic article surveillance), från Gunnebo Nordic AB till det registrerade bolaget Gunnebo Gateway AB. Ett strategiskt beslut för bättre fokus på en viktig målgrupp.

Gunnebo Gateway ABs försäljning sker direkt till slutkunden, vilket innebär färre mellanliggande led och närmare kontakt mellan kund och produktutveckling. Våra specialister inom sälj och service kan därmed fokusera bättre på kunden och de kundanpassningar som behövs ”, säger Kent Schölin, VD på Gunnebo Gateway AB.

Gunnebo Gateway ABs utvecklings- och produktionsenhet i Motala producerar antenner/larmbågar för samtliga tre teknologier som förekommer på marknaden (RF, AM och EM). Butikens behov av detektionsavstånd, butikens utformning, typ av varor som ska skyddas etc. avgör val av larmteknologi.

Att Gunnebo Gateway kan erbjuda sina kunder samtliga teknologier gör att vi har en särställning på marknaden, då kundens behov kan tillfredsställas genom flexibla lösningar”, avslutar Kent.

Motsvarande strategiska förändring har även genomförts i Norge, med början den första augusti 2010. Gateway Varusikring AS svarar för försäljning, installation och support direkt gentemot kund på den norska marknaden.

Gunnebo Gateway AB är del av Gunnebo-koncernen och kommer även framöver att erbjuda kunderna samlade Gunnebo-lösningar för en säkrare butik i form av sluten kontanthantering, övervakning och säker förvaring.

 

Vid frågor, vänligen kontakta

Kent Schölin, VD Gunnebo Gateway AB, kent.scholin@gunnebo.com, +46 70 241 90 15

Rut Björk, Säljchef Sverige, Gunnebo Gateway AB, rut.bjork@gunnebo.com, +46 70 244 59 98

För mer information gällande Gunnebo Gateways varularm, besök:  www.gateway-security.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo har 6 400 anställda i 25 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter 7 000 Mkr. Med mångårig erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar har Gunnebo expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering. Våra lösningar skyddar människor, byggnader och egendom och skapar säkra miljöer för dig, dina medarbetare och dina kunder.

Vi gör din värld säkrare.