Miljöpartiet de gröna

Bättre kunskap om genetiskt modifierade grödors effekt på miljön

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:16 CET

Regeringen ger Statens jordbruksverk i uppdrag att i samarbete med Naturvårdsverket utreda hur odling av genetiskt modifierade grödor med introducerad herbicidtolerans påverkar vissa av de kvalitetsmål Sverige har för miljön. Rapporten ska fokusera på arter som kan vara aktuella för kommersiell odling.

- Vi verkar för en balanserad syn på genmodifierade grödor. Det förutsätter att vi har kunskap och har analyserat modifieringens fördelar såväl som nackdelar för vår miljö, växt och djurliv. Analysen är viktig inför diskussionen om framtida odlingar av genmodifierade grödor, säger miljöminister Andreas Carlgren.

I en framtid kan vissa genetiskt modifierade grödor bli godkända för odling inom EU enligt den gemensamma lagstiftningen. Uppdraget till Statens jordbruksverk omfattar en analys av olika scenarier för odling av genetiskt modifierade herbicidtoleranta grödor i Sverige i jämförelse med motsvarande konventionellt odlade grödor. Positiva såväl som negativa effekter av dessa två odlingsformer skall redovisas. Åtgärder för att motverka oönskad eller gynna önskad påverkan på miljön skall belysas. Uppdraget gäller miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

- Det här är ett viktigt uppdrag, eftersom herbicidtoleranta grödor sannolikt kommer att finnas bland de första genmodifierade grödorna som får odlingstillstånd enligt EU:s lagstiftning. Därför är det viktigt att utreda hur en eventuell odling av sådana grödor kan ske i Sverige samtidigt som de svenska miljökvalitetsmålen uppfylls, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Uppdraget skall redovisas gemensamt av Jordbruksverket och Naturvårdsverket senast den 31 oktober 2007. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Kemikalieinspektionen samt med övriga relevanta myndigheter och aktörer.Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@environment.ministry.se

Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Per Bergman
Ämnesråd (Jo-dep)
08-405 54 49

Charlotta Broman
Kansliråd (M-dep)
08-405 19 76

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om bioteknik och genetiskt modifierade organismer (http://www.regeringen.se/sb/d/2825/a/52369)