SIS, Swedish Standards Institute

Bättre kunskaper ger säkrare och bättre djurstallar

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 13:25 CEST

En lantbrukare som ska bygga ett nytt djurstall har mycket att ta hänsyn till. Nu finns en handbok från SIS, Swedish Standards Institute som beskriver vad som krävs för att projektera och bygga väl fungerande, säkra och hygieniska ekonomibyggnader för lantbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring.

Det ställs speciella krav på ekonomibyggnader för lantbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring och särskilt för djurstallar är det många olika krav att beakta vid projektering och byggande. I många fall saknas det konkreta regler och rekommendationer. Nu finns en ny handbok från SIS som ger tillämpningar till bygg- och djurskyddsreglerna och förbättrar förutsättningarna att bygga ändamålsenliga och säkra byggnader.

– Det är en hel del att tänka på när det gäller byggande av ekonomibyggnader och det är byggherren som har ansvaret. För att underlätta arbetet har vi samlat de regler som finns och presenterar dem tillsammans med god praxis och senare års forskningsresultat i en ny handbok, säger Marie Sandahl, projektledare på SIS.

Handboken är ett stöd för projektörer och byggare och den underlättar även för beställare. Informationen är också ett stöd för konstruktörer eftersom den hänvisar till vilka eurokoder som ska användas.

– Genom att visa på tekniskt-ekonomiskt bra lösningar och se till att kunskapen sprids inom branschen hoppas vi att vi kan hjälpa till att etablera en god praxis, som dels underlättar kommunikationen mellan parterna och ger effektivitetsvinster och dels minskar risken för fel och brister i projektering och byggande, säger Anders Klang, entreprenadingenjör på NOVAB .

Handboken innehåller bl.a. en hel del rekommendationer rörande utformning och inredning i djurstallar. Det gäller till exempel vilka betongkvaliteter och rostskydd som är mest lämpliga, vad man ska tänka på när det gäller belysning. Det finns även konkreta rekommendationer vad gäller hantering av dricksvatten till olika djurslag.

– Alla parter vinner på att kraven på lantbruksbyggnader blir tydligare. Inte minst djuren som är beroende av en god inomhusmiljö med ett bra klimat för att må bra, säger Christer Nilsson, professor Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Framtagandet av handboken har skett i ett brett samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskning i branschen. Handboken Ekonomibyggnader finns tillgänglig hos SIS Förlag.

För ytterligare information:
Christer Nilsson, professor Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 040-41 54 71, christer.nilsson@slu.se
Anders Klang, entreprenadingenjör på NOVAB, 070-682 83 30, anders.klang@novab.nu
Marie Sandahl, projektledare SIS, 08-555 552 279, marie.sandahl@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).