Utbildningsdepartementet

Bättre kunskaper om pojkars och flickors resultat

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:10 CEST

Arbetet med jämställdhet i skolan kommer att intensifieras, inte minst med fokus på skillnaderna mellan pojkars och flickors studieresultat. För att öka och fördjupa kunskaperna om de olikheter som finns i pojkars och flickors resultat i skolan, för att ta reda på mer om pojkars och flickors olika lärstilar och för att stödja lokala initiativ och ta fram goda exempel genomförs en särskild fyraårig satsning och 10 miljoner kronor satsas per år.

- Under de senaste 15 åren har vi sett att skillnaderna mellan pojkars och flickors studieresultat blir större. Flickorna lyckas väl, vilket är bra, men vi måste även se till att få med pojkarna, säger skolminister Ibrahim Baylan.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35