SIS, Swedish Standards Institute

Bättre kvalitet på språkresor

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 13:32 CET

En språkresa är ofta förknippad med språklektioner, roliga aktiviteter och möten med en ny kultur och nya kompisar från hela världen. Men kan man som student vara säker på att man får det man förväntar sig? Och kan man som förälder känna sig trygg att ens barn blir väl omhändertaget på plats? Nu ger SIS, Swedish Standards Institute ut en ny Europastandard för språkresor som anger enhetliga riktlinjer för språkresor.

En språkresa är en stor investering oavsett om den pågår tre veckor på sommaren eller under ett helt år på high school. Därför kan det vara bra att man är överens med sin researrangör om vad man får för pengarna.

De nya kraven kommer innebära att man ökar kvaliteten för språkresor.
– Som förälder och student kan man vara säker på att ens förväntningar blir uppfyllda, åtminstone om man anlitar en researrangör som följer standarden. Om man bokar resa av en sådan researrangör så får företaget också skyldigheter att leva upp till, säger Jose Hellberg,vd på SI Språkresor i Göteborg som deltagit i projektet med att ta fram standarden.

Den nya Europastandarden anger riktlinjer och tar upp allt ifrån reseservice och resescheman till kvalitet på undervisning, skola, klassrum där utbildningen äger rum, krav på lärare och ledare, fritidsaktiviteter och mat. Antal gruppledare för en grupp av 16-30 personer måste till exempel ha två ledare och en större grupp på mellan 31-45 deltagare bör ha minst tre ledare.

Boendet tas också upp i standarden och då gäller det till exempel att man ska komma till det typ av hem man betalat för och få den mat som man kommit överens om. Standarden anger även riktlinjer för boende hos värdfamilj, på campus, i lägenheten eller på hotell. All information ska också vara korrekt och tydlig både innan och under resan, så som till exempel kontaktuppgifter, resedatum, destinationer, priser, lagliga dokument och kursdetaljer, men även hur man ska hantera klagomål.

De som varit med och påverkat standarden förutom SIS, är EF, STS, Konsumentverket, och SI Språkresor. Standarden heter Språkresor – krav (SS-EN 14804:2005)

För ytterligare information:
Kerstin Söderberg, projektledare på SIS, tfn 08-555 520 44, kerstin.soderberg@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig på SIS, 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se