Socialdepartementet

Bättre lekplatser - ny satsning på barns och ungas utemiljö

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 12:54 CEST

Barns utomhusmiljö ska vara en utmaning som väcker lust och nyfikenhet. Barn utvecklas, bearbetar och lär sig saker genom lek. Därför är leken livsviktig.

Från och med år 2006 får Movium* det nationella samordningsansvaret för kunskapsutveckling och kunskapsspridning som rör barns och ungas utemiljöer. Regeringen satsar därför 1 miljon kronor per år på att finansiera detta samordningsansvar.

Movium har arbetat med dessa frågor under en längre tid, men uppdraget innebär en större legitimitet att driva frågan gentemot olika aktörer.

Uppdraget gäller alla former av utomhusmiljö. Förutom lekplatser även till exempel förskole- och skolgårdar.

- Barn leker oavsett var de är och hur miljön ser ut. Samtidigt finns det behov av att utveckla och sprida kunskap om de utemiljöer som barn vistas i. Det handlar inte minst om hur utformandet av lekplatser kan stimulera barnen positivt, säger socialminister Berit Andnor.

* Movium (Mark och vegitation i urban miljö) har funnits sedan 1980 och är en del inom Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontakt:
Daniel Färm
Pressekreterare
08-405 52 25
070-650 12 09
registrator@social.ministry.se